Golden Training - szkolenia godne polecenia

Bądź na bieżąco!

Chcesz otrzymywać informacje
o aktualnościach i najnowszych szkoleniach?
Chcesz byc powiadamiany o interesujących artykułach w naszej Bazie Wiedzy?

Subskrybuj newsletter!

WYZWANIA HR
Planowanie zmiany i ocena efektów szkoleń

15.01.2015 - Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor

O konferencji

Prawdopodobnie wszyscy znamy Model Kirkpatricka. Ale … zapewne odwołujemy się do modelu opracowanego w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Przez ten czas wiele się w metodyce zmieniło. Co dokładnie? Jak planować i oceniać działania rozwojowe? Najlepiej posłuchać i zapytać samego Jima Kirkpatricka. Po raz pierwszy w Polsce - The New World Kirkpatrick Model.

Stary model Czterech Poziomów został odwrócony do góry nogami; stał się bardziej narzędziem planowania, co oznacza, że ocenę efektywności należy zacząć nim wystartuje projekt szkoleniowy. Oznacza to też, że punkt ciężkości powinien przenieść się na rozwiązania związane z wspieraniem realnej zmiany. A także – z oceną tego, na ile urzędy są gotowe na wdrożenie i wykorzystywanie różnych systemów HR. Wszystkie te aspekty omówimy w trakcie naszej konferencji.

Cel konferencji

Pierwsza w Polsce prezentacja The New World Kirkpatrick Model. Przedstawienie metodyki, która wykracza poza tradycyjnie rozumianą ocenę efektywności szkoleń. Pokazanie, jak wykorzystanie Modelu wspierać może osiąganie celów i wprowadzanie realnych zmian w urzędach. A także – pokazanie tego, jak możemy oceniać gotowość urzędu do prowadzenia procesów HR, które tą zmianę mają wspierać.

Grupa docelowa

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów odpowiedzialnych za rozwój zawodowy w urzędach oraz wszystkich osoby zainteresowane tematem konferencji.

Organizatorzy

Partnerzy

09.30 - 10.00Rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10.00 – 12.00

Cztery Poziomy Kirkpatricka – jak ocena może zwiększyć efektywność szkoleń (zapewniamy tłumaczenie na język polski)

Cztery Poziomy Kirkpatricka to jeden z najbardziej znanych modeli oceny efektywności szkoleń na świecie. W Polsce znany jest powszechnie model stworzony w latach 50-tych XX wieku przez Dona Kirkpatricka. Został on uwspółcześniony i wzbogacony przez jego syna – Jima, który jest twórcą The New World Kirkpatrick Model. Nowy model, poza mierzeniem efektywności, pokazuje jak projektować szkolenia, które prowadzą do wdrożenia zmian w organizacjach. Stosuje go wiele firm na świecie oraz jest rekomendowany w całej amerykańskiej administracji i armii.

W trakcie prezentacji dowiesz się dlaczego stary model Czterech Poziomów został odwrócony do góry nogami, dlaczego ocenę efektywności należy zacząć nim wystartuje projekt szkoleniowy, jakie działania wzmacniają rezultaty szkoleń i jak udowodnić, że pieniądze wydawane na szkolenia są dobrą inwestycją.

Jim zaprezentuje projekt realizowany dla jednej za amerykańskich instytucji rządowych, a następnie zaprosi uczestników spotkania do dyskusji.

Prowadzi: Jim Kirkpatrick

12.00 – 12.15Przerwa kawowa
12.15 – 13.00

Skuteczne wdrażanie zmian w instytucjach publicznych

Zmiany są znakiem naszych czasów. Wszyscy wiemy, że są konieczne aby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością i gwarantować rozwój. Z drugiej strony aż 80% zmian wprowadzanych w organizacjach kończy się fiaskiem. Motorem zmian i źródłem największego oporu wobec zmian są ludzie.

Jak zwiększyć szanse sukcesu zmiany? Jak zapewnić zaangażowanie ludzi i zmniejszyć opór wobec zmian? Jak skutecznie wykorzystać szkolenia, żeby ułatwić wdrożenie zmiany i aby była on trwała?

Prezentacja będzie zawierała odrobinę psychologii, praktyczne narzędzia i najlepsze praktyki.

Prowadzi: Katarzyna Gorhover i Ewa Żukrowska

13.00 – 13.45Lunch
13.45 – 14.30

Dojrzałość mojego urzędu do HRM

Panel zaczniemy od podsumowania doświadczeń z wdrożeń różnych procesów HR w ponad 60 urzędach i najczęściej słyszanym zdaniu podsumowującym: „Tak. Wdrożyliśmy, ale ….”. Nie skupimy się jednak na tym, co wdrożono i dlaczego, lecz na tym, co oznacza owo „ale” i jak go uniknąć lub zniwelować. Powiemy o tym, dlaczego ważne jest zrozumienie swojej organizacji i jej dojrzałości do korzystania z wdrożonych (lub planowanych) rozwiązań. Powiemy o tym, jak taką dojrzałość ocenić, sięgając do rozwiązań wykorzystywanych w metodykach zarządzania procesowego, które adaptowaliśmy do oceny procesów HR. Omówimy te czynniki, których współwystępowanie jest warunkiem niezbędnym do realizacji procesów HR „na poważnie”. Wyjaśnimy, dlaczego nie musimy w każdym z czynników osiągać najlepszych rezultatów, ale jednocześnie – których uwarunkowań po prostu nie możemy przeoczyć.

Prowadzi: Tomasz Dąbrowski

14.30 – 14.45Przerwa kawowa
14.45 – 15.30

Świadome przywództwo wobec zmian w administracji publicznej

Celem wystąpienia jest omówienie roli lidera w zakresie pojawiających się zmian w Urzędzie. Oprócz przedstawienia i omówienia różnych podejść w zakresie zarządzania i przywództwa funkcjonujących w administracji publicznej uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się jak zarządzają lub jak są zarządzani i co za tym idzie jaki system HR mają szanse wdrożyć i czy wszystkie narzędzia na pewno mają sens. Dodatkowo przedstawiona zostanie charakterystyka menadżera wizjonera i lidera zmian jako przedstawicieli nowego podejścia do przywództwa w administracji publicznej. Jakie są oblicza nowoczesnego przywódcy wg. koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego? Czy w administracji możliwe jest istnienie „stuprocentowych leaderów” opisanych przez M. Murphy’ego? Czy administracja może skorzystać z zestawu kluczowych umiejętności przedstawionych przez W. Bennisa? Omówię także podstawowe błędy i problemy związane z brakiem świadomości w tym zakresie i pojęcie stresu nieodzownie związanego z przywództwem w obecnej rzeczywistości.

Prowadzi: Agnieszka Pilińska-Kępowicz

15.30 – 16.00Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów.

Jim Kirkpatrick

Ph.D. jest Senior Partnerem w Kirkpatrick Partners.

Jim uznawany za lidera w obszarze oceny efektywności szkoleń, jest twórcą the New World Kirkpatrick Model. Jim szkoli i prowadzi konsultacje dla firm na całym świecie. Jest angażowany jako ceniony konsultant w amerykańskiej administracji, armii i w organizacjach humanitarnych. Jego pasją jest pomoc profesjonalistom pracującym w działach personalnych w przedefiniowaniu swojej roli w kierunku bycia strategicznym partnerem dla organizacji.

Katarzyna Gorhover

Ekonomistka, executive MBA, partner i konsultant w FOR Gorhover/Żukrowska. Posiada certyfikat uprawniający do stosowania narzędzi i metodologii Czterech Poziomów Ewaluacji Kirkpatricka.

Od 1997 roku związana z branżą szkoleniową. Realizowała wiele projektów edukacyjnych, szczególnie w zakresie obsługi klienta i zarządzania. Jako konsultant specjalizuje się w projektowaniu programów edukacyjnych, nakierowanych na osiągnięcie strategicznych celów organizacji.

Ewa Żukrowska

Psycholog z tytułem MBA. Menedżer z 18 letnim doświadczeniem, konsultant, trener, coach (certyfikaty: ICC, Erickson Coach Professional).

Posiada certyfikat uprawniający do szkolenia w zakresie stosowania metodologii Czterech Poziomów Ewaluacji Kirkpatricka®.

Doświadczenie w biznesie zdobyła jako menedżer i dyrektor HR w sieci handlowej Ahold Polska oraz jako Dyrektor Merytoryczny i Wiceprezes w firmie szkoleniowej Nowe Motywacje.

Prowadziła projekty dla branż: sieci handlowe, energetyka, telekomunikacja, nowe technologie, banki i ubezpieczenia, shared services i outsourcing, administracja publiczna.

Tomasz Dąbrowski

Ekspert w zakresie zarządzania. Specjalizuje się we wdrażaniu rozwiązań podnoszących efektywność i jakość zarządzania personelem.

W szczególności był odpowiedzialny za wdrożenie systemów zarządzania przez kompetencje oraz powiązanych z nimi systemów ocen okresowych. Ma za sobą blisko 40 wdrożeń w takich urzędach, jak Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, UM w Katowicach, Toruniu czy Starachowicach. Pełnił także funkcję członka zespołu opracowującego projekt zmiany rozporządzenia o ocenach okresowych w służbie cywilnej (DSC KPRM).

Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

Z wykształcenia jest psychologiem (Uniwersytet Warszawski), ponadto ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych (m.in. studia menadżerskie oraz trenera umiejętności poznawczych), posiada szereg tematycznych certyfikatów trenerskich. Wyróżniona została tytułem najlepszego trenera w służbie cywilnej w 2003 roku.

Przez wiele lat była trenerem wewnętrznym Urzędu Służby Cywilnej (USC), a następnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Od początku swojej kariery zawodowej związana była z administracją publiczną m. in.: poprzez wdrażanie ustawy o służbie cywilnej, w tym projektowanie polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi, brała udział w projektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych i polityki szkoleniowej, polityki rekrutacyjno – selekcyjnej, koordynacji procesów tworzenia opisów stanowisk pracy oraz wartościowania, a także współpracowała w ramach brytyjskiego projektu twinningowego poświęconego development center.

Zatrudniona kolejno w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej a następnie Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ) realizowała szerokie spektrum zadań z zakresu wdraża narzędzi z zakresu polityki zarządzania zasobami ludzkimi (na stanowiskach samodzielnych i zarządzających).

Przeprowadziła kilkaset szkoleń dla ponad 2500 osób reprezentujących administrację rządową, samorządową, wymiar sprawiedliwości i prywatne podmioty. Organizacje, które skorzystały z usług Pani Pilińskiej-Kępowicz wysoko oceniły kompetencje i wiedzę trenera wystawiając bardzo pochlebne referencje. Rekomendacji udzieliła m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w związku z długoletnią i owocną współpracą przy szkoleniach wewnętrznych dla administracji rządowej. Podobnie pozytywne opinie wystawiło szereg innych instytucji rządowych, samorządowych, uczelni, sądów.

Jednym z interesujących wyzwań był również udział trenera w przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla Prokuratury Generalnej w ramach projektu finansowanego z EFS „Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów” który umożliwił pogłębioną współpracę w zakresie zagadnień dotyczących ww. grupy zawodowej. Możliwość poznania potrzeb wymiaru sprawiedliwości w obszarze HR dała także wzmożona kooperacja z sądami rejonowymi i okręgowymi przy okazji realizacji szeregu szkoleń z zakresu opisów i wartościowania stanowisk pracy.

Należy zaznaczyć, że trener posiada w swoim portfelu bardzo bogaty zakres szkoleń obejmujących szeroko pojęty HR, ale także komunikację, asertywność, przywództwo, zarządzanie czasem i stresem, zarządzanie wiekiem, zarządzanie talentami, wypalenie zawodowe oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Przygotowała wiele autorskich szkoleniowych gier strategicznych skierowanych do kadry zarządzającej sektora publicznego i prywatnego.

Miejsce konferencji

Centrum Konferencyjne Golden Floor budynek Millenium Plaza
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Budynek Millenium Plaza jest zlokalizowane tuż przy Placu Zawiszy:

  • 1,7 km od Dworca Centralnego, pieszo około 15 minut,
  • Przystanek Pl. Zawiszy,
  • Bezpośrednie linie: 7, 8, 9, 22 ,24,
  • Obowiązuję strefa płatnego parkowania więcej informacji

Mapa

Relacja z konferencji

Pracujemy nad tym. Zapraszamy niebawem.

09.30 - 10.00Rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10.00 – 12.00

Cztery Poziomy Kirkpatricka – jak ocena może zwiększyć efektywność szkoleń (zapewniamy tłumaczenie na język polski)

Cztery Poziomy Kirkpatricka to jeden z najbardziej znanych modeli oceny efektywności szkoleń na świecie. W Polsce znany jest powszechnie model stworzony w latach 50-tych XX wieku przez Dona Kirkpatricka. Został on uwspółcześniony i wzbogacony przez jego syna – Jima, który jest twórcą The New World Kirkpatrick Model. Nowy model, poza mierzeniem efektywności, pokazuje jak projektować szkolenia, które prowadzą do wdrożenia zmian w organizacjach. Stosuje go wiele firm na świecie oraz jest rekomendowany w całej amerykańskiej administracji i armii.

W trakcie prezentacji dowiesz się dlaczego stary model Czterech Poziomów został odwrócony do góry nogami, dlaczego ocenę efektywności należy zacząć nim wystartuje projekt szkoleniowy, jakie działania wzmacniają rezultaty szkoleń i jak udowodnić, że pieniądze wydawane na szkolenia są dobrą inwestycją.

Jim zaprezentuje projekt realizowany dla jednej za amerykańskich instytucji rządowych, a następnie zaprosi uczestników spotkania do dyskusji.

Prowadzi: Jim Kirkpatrick

12.00 – 12.15Przerwa kawowa
12.15 – 13.00

Skuteczne wdrażanie zmian w instytucjach publicznych

Zmiany są znakiem naszych czasów. Wszyscy wiemy, że są konieczne aby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością i gwarantować rozwój. Z drugiej strony aż 80% zmian wprowadzanych w organizacjach kończy się fiaskiem. Motorem zmian i źródłem największego oporu wobec zmian są ludzie.

Jak zwiększyć szanse sukcesu zmiany? Jak zapewnić zaangażowanie ludzi i zmniejszyć opór wobec zmian? Jak skutecznie wykorzystać szkolenia, żeby ułatwić wdrożenie zmiany i aby była on trwała?

Prezentacja będzie zawierała odrobinę psychologii, praktyczne narzędzia i najlepsze praktyki.

Prowadzi: Katarzyna Gorhover i Ewa Żukrowska

13.00 – 13.45Lunch
13.45 – 14.30

Dojrzałość mojego urzędu do HRM

Panel zaczniemy od podsumowania doświadczeń z wdrożeń różnych procesów HR w ponad 60 urzędach i najczęściej słyszanym zdaniu podsumowującym: „Tak. Wdrożyliśmy, ale ….”. Nie skupimy się jednak na tym, co wdrożono i dlaczego, lecz na tym, co oznacza owo „ale” i jak go uniknąć lub zniwelować. Powiemy o tym, dlaczego ważne jest zrozumienie swojej organizacji i jej dojrzałości do korzystania z wdrożonych (lub planowanych) rozwiązań. Powiemy o tym, jak taką dojrzałość ocenić, sięgając do rozwiązań wykorzystywanych w metodykach zarządzania procesowego, które adaptowaliśmy do oceny procesów HR. Omówimy te czynniki, których współwystępowanie jest warunkiem niezbędnym do realizacji procesów HR „na poważnie”. Wyjaśnimy, dlaczego nie musimy w każdym z czynników osiągać najlepszych rezultatów, ale jednocześnie – których uwarunkowań po prostu nie możemy przeoczyć.

Prowadzi: Tomasz Dąbrowski

14.30 – 14.45Przerwa kawowa
14.45 – 15.30

Świadome przywództwo wobec zmian w administracji publicznej

Celem wystąpienia jest omówienie roli lidera w zakresie pojawiających się zmian w Urzędzie. Oprócz przedstawienia i omówienia różnych podejść w zakresie zarządzania i przywództwa funkcjonujących w administracji publicznej uczestnicy będą mieli okazję zastanowić się jak zarządzają lub jak są zarządzani i co za tym idzie jaki system HR mają szanse wdrożyć i czy wszystkie narzędzia na pewno mają sens. Dodatkowo przedstawiona zostanie charakterystyka menadżera wizjonera i lidera zmian jako przedstawicieli nowego podejścia do przywództwa w administracji publicznej. Jakie są oblicza nowoczesnego przywódcy wg. koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego? Czy w administracji możliwe jest istnienie „stuprocentowych leaderów” opisanych przez M. Murphy’ego? Czy administracja może skorzystać z zestawu kluczowych umiejętności przedstawionych przez W. Bennisa? Omówię także podstawowe błędy i problemy związane z brakiem świadomości w tym zakresie i pojęcie stresu nieodzownie związanego z przywództwem w obecnej rzeczywistości.

Prowadzi: Agnieszka Pilińska-Kępowicz

15.30 – 16.00Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów.

Formularz zgłoszenia

Szanowni Państwo, w celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o pobranie poniższego formularza zgłoszenia, wypełnienie go a następnie odesłanie na nr fax lub adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

zgłoszenie

Aktualności szkoleniowe

  • 24.11.2014Jim Kirkpatrick, twórca uwspółcześnionego i wzbogaconego o nowe elementy modelu badania efektywności szkoleń przyjeżdża do Polski w styczniu 2015r. Celem jego wizyty jest udział w konferencji dla Administracji Publicznej – 15.01.2015r.