Termin szkolenia gwarantowany

26.09.2017 Warszawa, koszt udziału od 470 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

Celem szkolenia jest wiedza w zakresie odpowiedzi na następujące pytania:

 • co jest, a co nie jest informacją publiczną w urzędzie (problematyka dokumentacji poufnej, wewnętrznej, prywatnej, urzędowej),
 • jak odpowiadać na informację publiczną – tak by nie ujawniać danych osobowych ani tajemnic prawnie chronionych,
 • jak rozróżniać informację publiczną od informacji przetworzonej,
 • jakie są zagadnienia dotyczące udzielania informacji do ponownego wykorzystania,
 • jakie są obowiązki w zakresie przekazywania informacji do centralnego repozytorium.
Metodyka
 • interaktywny wykład połączony z prezentacją multimedialną,
 • analiza przypadków (warsztaty case studies),
 • dyskusja moderowana,
 • gry symulacyjne,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Grupa docelowa

Szkolenie polecamy wszystkim pracownikom administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, którzy zajmuję się udzielaniem odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

Prowadzący
adw. Monika Brzozowska-Pasieka

Niegdyś dziennikarz, rzecznik prasowy, dziś partner w kancelarii adwokackiej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Na dobry początek dnia – test „Nieważne jak zaczynasz....”

Zagadnienia wstępne z udostępnianiem informacji publicznej – Konstytucja, ustawa o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego.

Kto i do czego jest zobowiązany, kto i do czego jest uprawniony w kontekście udzielania i przekazywania informacji publicznej:

 • historyczna gra szkoleniowa „ Pan Wołodyjowski i informacja publiczna” – uczestnicy przenoszą się w czasy Pana Wołodyjowskiego i próbują odpowiadać na skomplikowane, czasami absurdalne i wątpliwe pytania dotyczące informacji publicznej. Wyjątkowa gra szkoleniowa skłonić ma do lepszego zapamiętania materiału szkoleniowego i ciekawych kazusów z zakresu dostępu do informacji publicznej.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Prawo do informacji publicznej w praktyce, czyli co jest a co nie jest informacją publiczną:

 • majątki osób nieskładających oświadczeń – czy są jawne? Czy obywatele mają prawo do informacji ze sfery prywatnej dotyczącej pracy, zatrudnienia itp.,
 • funkcjonariusze publicznie i osoby pełniące funkcje publiczne – do jakich informacji o nich ma prawo obywatel,
 • pracownicy urzędów – czy są funkcjonariuszami publicznymi i jakie to rodzi dla nich konsekwencje?
 • naruszenia dóbr osobistych w kontekście informacji publicznej.

Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej.

Czym jest informacja publiczna a czym informacja przetworzona?:

 • co nie jest informacją publiczną w urzędzie?
 • czy maile, wnioski, dokumentacja technologiczna są informacją publiczną?
 • dane osobowe a informacja publiczna – jakie dane nie mogą być udostępniane?
 • dane wrażliwe, tajemnica lekarska inne tajemnice prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej,
 • w jakim terminie należy udzielić odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej?
 • kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej – jaki powołać podstawy prawne w przypadku działalności urzędu,
 • pytanie o informację publiczną zadane mailem, faxem lub telefonicznie – odpowiadać czy nie?
 • co grozi za nieudzielenie informacji publicznej czyli „czy taki diabeł straszny jak go malują?”
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznej:

 • czym jest ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego definicja informacji sektora publicznego – szersza i węższa interpretacja,
 • jakie obowiązki pociąga za sobą ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w świetle działalności urzędów,
 • czy ponowne wykorzystanie informacji jest odpłatne i jak wyliczyć koszty?
 • jakie uwarunkowania powinien zagwarantować urząd w świetle tzw. ponownego wykorzystanie informacji sektora publicznego,
 • najnowsze zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej – wszystko co musisz wiedzieć!
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Prawo autorskie a udzielanie informacji publicznej – co może, a co nie może być udostępniane (wnioski unijne, dokumentacja, projekty itp.).

Test podsumowujący wiedzę.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom
ul. Grójecka 1/3
02-019 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 470 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/09/2017)
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/09/2017)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 470 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/09/2017)
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/09/2017)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Dostęp do informacji publicznej - praktyczne warsztaty z pisania odpowiedzi na wnioski w sprawie informacji publicznej

26.09.2017, Warszawa

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi