Kraków, 5.07.2019 r, koszt udziału od 520 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest wiedza w zakresie odpowiedzi na następujące pytania:

 • co jest, a co nie jest informacją publiczną w urzędzie (problematyka dokumentacji poufnej, wewnętrznej, prywatnej, urzędowej),
 • jak odpowiadać na informację publiczną – tak by nie ujawniać danych osobowych ani tajemnic prawnie chronionych,
 • jak rozróżniać informację publiczną od informacji przetworzonej,
 • jakie są zagadnienia dotyczące udzielania informacji do ponownego wykorzystania,
 • jakie są obowiązki w zakresie przekazywania informacji do centralnego repozytorium.
Metodyka
 • interaktywny wykład połączony z prezentacją multimedialną,
 • analiza przypadków (warsztaty case studies),
 • dyskusja moderowana,
 • gry symulacyjne,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Grupa docelowa

Szkolenie polecamy wszystkim pracownikom administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, którzy zajmują się udzielaniem odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in. : z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. 

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Na dobry początek dnia – krótki test „Nieważne jak zaczynasz....”

Zagadnienia wstępne z udostępnianiem informacji publicznej – Konstytucja, ustawa o dostępie do informacji publicznej, kodeks postępowania administracyjnego.

Najnowsza nowelizacja  – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Kto i do czego jest zobowiązany, kto i do czego jest uprawniony w kontekście udzielania i przekazywania informacji publicznej:

 • historyczna gra szkoleniowa „ Pan Wołodyjowski i informacja publiczna” – uczestnicy przenoszą się w czasy Pana Wołodyjowskiego i próbują odpowiadać na skomplikowane, czasami absurdalne i wątpliwe pytania dotyczące informacji publicznej. Wyjątkowa gra szkoleniowa skłonić ma do lepszego zapamiętania materiału szkoleniowego i ciekawych kazusów z zakresu dostępu do informacji publicznej.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Prawo do informacji publicznej w praktyce, czyli co jest a co nie jest informacją publiczną:

 • funkcjonariusze publiczni, osoby pełniące funkcje publiczne – informacje o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, powiązaniach rodzinnych, karach i nagrodach, biografiach itp. – czy są informacją publiczną?
 • Ile zarabia Pani Krysia na stanowisku kasjerki” – urzędnicy w administracji  – czy są funkcjonariuszami publicznymi i jakie to rodzi dla nich konsekwencje?
 • operaty szacunkowe, opinie, ekspertyzy, kalendarze spotkań, SIWZ – czy są informacjami publicznymi,
 • korespondencja mailowa, wnioski, skargi i petycje – czy należy je udostępniać?

Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej.

Czym jest informacja publiczna a czym informacja przetworzona:

 • zakres informacją publiczną w urzędzie,
 • dane osobowe a informacja publiczna – jakie dane nie mogą być udostępniane? RODO a informacja publiczna,
 • dane wrażliwe, tajemnica lekarska inne tajemnice prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej,
 • terminie udzielania odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej,
 • kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej – jaki powołać podstawy prawne w przypadku działalności urzędu,
 • pytanie o informację publiczną zadane mailem, faxem lub telefonicznie,
 • sankcje za nieudzielenie informacji publicznej, czyli „czy taki diabeł straszny jak go malują?”
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Informacja przetworzona:

 • Proszę zeskanować mi wszystkie decyzje administracyjne od 2010 r.” – jak należy postępować z tego typu wnioskami,
 • „Jestem studentem, piszę pracę i potrzebuję statystyki” –  czy pisanie pracy naukowej jest szczególnie istotnym powodem uzyskania informacji publicznej

 Informacja publiczna a RODO:

 • udzielania informacji publicznej a RODO – czy RODO blokuje/może zablokować udzielanie,
 • informacja o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną we własnym miejscu zamieszkania – czy RODO chroni dane osobowe tych podmiotów,
 • informacja dotycząca osób fizycznych współpracujących z instytucją na podstawie umowy – cywilnoprawnej,
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Polonia***
ul. Basztowa 25
31-156 Kraków

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28/06/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28/06/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28/06/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28/06/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Dostęp do informacji publicznej - praktyczne warsztaty z pisania odpowiedzi na wnioski w sprawie informacji publicznej z uwzględnieniem regulacji RODO

Kraków, 05.07.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi