Poznań, 26.02.2019 r., koszt udziału od 520 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Klasyfikacja budżetowa – uregulowana rozporządzeniem Ministra Finansów jest podstawowym instrumentem ewidencyjnym rachunkowości budżetowej. Prawidłowość jej stosowania jest niezbędna dla zachowania wiarygodności sprawozdań. Uchybienia w zakresie wiarygodności ewidencji rachunkowej i sprawozdawczości jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Wskutek wydawania wielu interpretacji i stanowisk na temat klasyfikacji budżetowej, stosowanie podziałek klasyfikacyjnych jest niejednolite, a służby księgowe często otrzymują sprzeczne wyjaśnienia w tym zakresie. Dlatego celem szkolenia jest przedstawienie interpretacji Ministerstwa Finansów, które jest autorem rozporządzenia ws. klasyfikacji. Uczestnik szkolenia zapozna się z najczęściej występującymi nieprawidłowościami związanymi z klasyfikacją budżetową. Otrzyma również niepublikowane, aktualne interpretacje Ministerstwa w pełnym brzmieniu, które stanowią cenne narzędzie obrony w wypadku przeprowadzanych w jednostce kontroli.

Metodyka

Wykład z częścią warsztatową i dyskusyjną.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz pracowników dysponującymi środkami (dokonującymi zakupów).

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Interesuje się kontrolą zarządczą i zarządzaniem publicznym.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
28.02.2019 Klasyfikacja budżetowa w interpretacjach Ministerstwa Finansów Warszawa dr Ireneusz Rosiek Termin szkolenia gwarantowany
13.03.2019 Klasyfikacja budżetowa w interpretacjach Ministerstwa Finansów Łódź dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
20.03.2019 Klasyfikacja budżetowa w interpretacjach Ministerstwa Finansów Kielce dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
27.03.2019 Klasyfikacja budżetowa w interpretacjach Ministerstwa Finansów Warszawa dr Ireneusz Rosiek Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Rozbieżności pomiędzy umową a fakturą – czym się kierować?

Faktury wielopozycyjne:

 • usługa zafakturowana w dwóch pozycjach (osobno robocizna, osobno zużyte materiały),
 • ujmowanie kilku pozycji z faktury w jednym  paragrafie. (opłaty dystrybucyjne, przesyłowe i abonamentowe).

Faktury łączące kilka usług w jednej pozycji (np. przegląd i konserwacja).

Wydatki na pieczątki.

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Zakup środków żywności:

 • zbiorowe żywienie,
 • zakupy na cele reprezentacyjne,
 • zakupy gotowych posiłków.

Podróże służbowe:

 • wydatki poniesione bezpośrednio z rachunku bieżącego jednostki a związane z podróżą służbową pracownika,
 • koszty dojazdu na pracowników na studia podyplomowe,
 • koszty dojazdu  pracowników na konferencję.

Szkolenia pracowników.

12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Świadczenia pozapłacowe dla pracownika:

 • profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników,
 • woda dla pracowników w ramach BHP,
 • woda z dystrybutora dostępna zarówno dla pracowników, jak i klientów,
 • środki higieny osobistej dla pracowników,
 • odzież dla pracowników,
 • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Dyskusja.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Kochtex (biurowiec Delta)
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/02/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/02/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/02/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/02/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Klasyfikacja budżetowa w interpretacjach Ministerstwa Finansów

Poznań, 26.02.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi