Termin szkolenia gwarantowany

Kraków, 15.11.2019 r., koszt udziału od 590 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, omówienie ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi i analiza rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice.

System kontroli zarządczej od czasu jego prawnego wprowadzenia w 2010 r. rozwinął się. Dlatego tak ważne jest właściwe zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej od strony teoretycznej i praktycznej oraz znajomość standardów kontroli określonych przez Ministra Finansów. Podczas szkolenia analizować będziemy praktyczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie w różnych jednostkach. Zwrócimy tez uwagę na kluczowe elementy zapewniające skuteczność kontroli zarządczej, dowiemy się jak ważne jest właściwe określenie celów w kontekście zarządzania ryzykiem. Szkolenie będzie okazją do rozwiania wątpliwości związanych z tematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem i do dyskusji.

Metodyka

Wykład z częścią dyskusyjną.

Grupa docelowa

Jednostki administracji rządowej i samorządowej – kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, koordynatorzy kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorzy.

Prowadzący
Sławomir Kacprzak

ekspert w dziedzinie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Wieloletni Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej – obowiązki i odpowiedzialność.

I i II poziom kontroli zarządczej.

Projektowane zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej.

Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?

Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej? – standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.

Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządcze?

Ocena i samoocena kontroli zarządczej.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Określanie celów i ich monitorowanie – podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Jak prawidłowo określić cel? Jak wyznaczyć dobry miernik?

12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

W jaki sposób identyfikować ryzyko – różne metody identyfikacji ryzyka.

Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.

Mechanizmy kontrolne (prewencyjne, detekcyjne, korygujące).

Szacowanie ryzyka – szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.

Mapowanie i hierarchizacja ryzyk.

14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Określanie optymalnej reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie.

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka.

Monitorowanie ryzyk – kluczowe wskaźniki ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Polonia***
ul. Basztowa 25
31-156 Kraków

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 590 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08/11/2019)
 • 640 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08/11/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 590 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08/11/2019)
 • 640 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08/11/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych

Kraków, 15.11.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 640,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 640,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi