Kielce, 23.05.2018 r., koszt udziału od 460 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest m.in. przybliżenie zasad języka urzędowego i pokazanie jak unikać niezrozumiałych sformułowań, jak pisać prostymi zdaniami z zachowaniem poprawności języka polskiego. Chcemy zaprezentować zagadnienia dotyczące struktury i standaryzacji tekstu, a także omówić nowoczesne formy komunikacji.

Metodyka
 • miniwykład,
 • warsztaty,
 • ćwiczenia,
 • studium przypadku.
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających kontakty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym zgłaszającym się do Urzędu oraz dla wszystkich innych osób obsługujących klientów w administracji publicznej lub zainteresowanych tą tematyką.

Prowadzący
Iwona Jeleń

absolwentka Podyplomowego Studium Marketingu Politycznego i Medialnego, politolog, trener, wykładowca i redaktor z wieloletnim doświadczaniem.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
11.05.2018 Kultura języka polskiego w pismach urzędowych Kraków Iwona Jeleń Termin szkolenia gwarantowany
06.06.2018 Kultura języka polskiego w pismach urzędowych Warszawa Iwona Jeleń Rekrutacja w toku
20.06.2018 Kultura języka polskiego w pismach urzędowych Wrocław Iwona Jeleń Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Kultura języka polskiego w redagowaniu tekstów urzędowych – podstawowe zasady i normy.

Omówienie i analiza najczęściej występujących błędów językowych w pismach urzędowych.

Quiz poprawności językowej umożliwiający autosprawdzenie znajomości podstawowych zasad kultury języka polskiego.

10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Redagowanie pism urzędowych:

 • zasady stylistyczne i sposoby trafnego formułowania myśli,
 • analiza tekstu pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nim środków językowych,
 • elementy języka dziennikarskiego przydatne do redakcji tekstu urzędowego (Lead, zasada 5 x W, odwrócona piramida),
 • ortografia – wielka litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i dat – przypomnienie podstawowych zasad,
 • interpunkcja – jak uniknąć błędów, przypomnienie podstawowych zasad,
 • gramatyka – przypomnienie reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Struktura pisma i standaryzacja tekstu.

Układ na stronie, czcionka.

E-urząd.

Znaczenie nowoczesnych sposobów komunikowania się (mail, sms, internet).

14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Savoir-vivre w korespondencji urzędowej.

Wykorzystanie poczty elektronicznej.

Zwroty grzecznościowe.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Best Western Grand Hotel***
ul. H. Sienkiewicza 78
25-501 Kielce

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 460 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/05/2018)
 • 510 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/05/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 460 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/05/2018)
 • 510 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/05/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Kultura języka polskiego w pismach urzędowych

Kielce, 23.05.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 460,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 460,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi