Warszawa, 31.01.2019 r. , koszt udziału od 550 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

W czasie szkolenia przekażemy pogłębioną wiedzę na temat praw autorskich, powiemy o tym co wolno i kiedy nie trzeba płacić i ukażemy – w praktyczny sposób – skomplikowaną materię praw autorskich. Wskażemy również „kruczki prawne”, które można wykorzystać w codziennej pracy i powiemy jak to naprawdę jest z tym dozwolonym użytkiem publicznym w kulturze.  Szkolenie uwzględnia również najnowsze zmiany dotyczące organizacji zbiorowego zarządu.

Całościowe  szkolenie z zakresu prawa autorskiego obali mity o tym, że nic nie wolno i za wszystko musimy płacić!

„Ciemność widzę ciemność” – czy można wykorzystać ten cytat w promocji? ? Dlaczego i za co trzeba płacić ZAIKS-owi i kiedy nie trzeba płacić? W jaki sposób zmieniono zakres zbiorowego zarządzania? Czy można organizować wystawę przedwojennych plakatów lub powojennych zdjęć? Jak znaleźć autora internetowego zdjęcia? Czy zbiory muzealne są objęte prawem autorskim? Czy podczas eventu można robić zdjęcia celebrytom?

Jeśli nie znasz odpowiedzi na te pytania – to szkolenie jest dla Ciebie!

Metodyka
 • wykład,
 • kazusy,
 • dyskusja.
Grupa docelowa

Na szkolenie zapraszamy pracowników instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in. : z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. 

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
30.01.2019 Prawo autorskie w instytucji kultury – fakty i mity prawa autorskiego Gdańsk dr Monika Brzozowska-Pasieka Rekrutacja w toku
01.02.2019 Prawo autorskie w instytucji kultury – fakty i mity prawa autorskiego Kraków dr Monika Brzozowska-Pasieka Rekrutacja w toku
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

„Na dobry początek dnia” akty normatywne regulujące zagadnienia dotyczące praw autorskich:

 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa o zbiorowym zarządzeniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi,
 • ustawa o muzeach, ustawa o ochronie zabytków, ustawa o bibliotekach, ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej.

Omówienie najważniejszych zagadnień z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ujęciu praktycznym – orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych. Pomysł na reklamę, promocję, akcję marketingową – czy jest chroniony?:

 • co to jest ten utwór – czyli czy Instrukcja BHP jest utworem?
 • Ojciec prać?” – czyli powiedzonka, cytaty, slogany promocyjne i reklamowe,
 • Miś Kolargol, Kubuś Puchatek i Koziołek Matołek – czy mogą być używane w teatrze?
 • inspiracja czy plagiat – czyli ,,ile procent cukru w cukrze”,
 • dzieła osierocone – co zrobić z anonimowymi utworami „oto jest pytanie!”
 • muzealia i zabytki – czy są chronione przez prawo autorskie.

Podmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych:

 • autor, twórca, artysta wykonawca- tylko jak ich odróżnić?
 • blogerzy – czy są twórcami?
 • spadkobiercy, spadkobiercy – jak ich znaleźć? Jak ich przekonać do wystawy? Czy prawo może nam pomóc?
 • Bolek i Lolek” czyli słów kilka o współtwórczości,
 • jak mam odnaleźć twórcę- praktyczne zagadnienia związane z galeriami i wystawami.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Prawa autorskie twórcy, sposoby przeniesienia praw autorskich.

Osobiste prawa autorskie – czyli czego może domagać się autor utworu?

 • prawo do autorstwa – a co z ghostwriterami?
 • nadzór autorski – czy jest płatny?
 • Proszę bardziej oświetlić mój obraz bo inaczej….” czyli słów kilka o rzetelnym wykonywaniu,
 • Za przerobienie mojej grafiki/zdjęcia żądam 10.000 zł….” – prawo twórcy do nienaruszalności treści i formy.

Majątkowe prawa autorskie – czyli ile to kosztuje i co to są te słynne „pola eksploatacji”:

 • umowy ach umowy – tylko jak je napisać? Praktyczne podpowiedzi i  wskazówki.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Dozwolony użytek prywatny i publiczny czyli o kopiowaniu, wystawianiu  i nie tylko...

 • prosta informacja prasowa, SIWZ, herby i materiały urzędowe czyli wyłączenie niektórych dzieł spod ochrony prawnoautorskiej,
 • dozwolony użytek w działalności kulturalnej i warunki korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku,
 • prawo cytatu jako ostatnie koło ratunkowe w reklamie i promocji,
 • licencje edukacyjne  – kto i w jakich okolicznościach może z nich korzystać,
 • licencje biblioteczne i zagadnienia dotyczące digitalizacji,
 • „My w mediach”- czyli prawo przedruku w polskiej wersji,
 • jak wykorzystać dozwolony użytek w reklamie, promocji, kulturze.

Ochrona praw autorskich – czyli „Wysoki sądzie proszę o łagodny wymiar kary….”

Pan płaci, Pani płaci, Państwo płacą – odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich czyli ile to kosztuje?

Orzeczenia sądowe – przedstawienie stanu faktycznego i warsztaty z uczestnikami.

14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Zbiorowy zarząd prawami autorskimi:

 •  dlaczego i za co musimy płacić? jak negocjować z Organizacją Zbiorowego Zarządu?
 • jakie zmiany przyniosła ustawa z 2018 r. o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi, do czego jest uprawnione są organizacje zbiorowego zarządu?
 • kto ma kontrolę nad wykonywaniem praw przez OZZ?

Wizerunek w reklamie i promocji:

 • możliwość wykorzystywania wizerunku celebrytów oraz wizerunków ludzi w tłumie,
 • wizerunek „osób prawnych” – czyli Pałac Kultury i Wawel w promocji mojej instytucji,
 • Elvis Presley i Michael Jackson  – czy można wykorzystać ich wizerunki?

Pracownik – twórcą – kto ma prawa autorskie i …. do czego?

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24/01/2019)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24/01/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24/01/2019)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24/01/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Prawo autorskie w instytucji kultury - fakty i mity prawa autorskiego

Warszawa, 31.01.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 550,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 550,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi