Termin szkolenia gwarantowany

Warszawa, 16.03.2018 r., koszt udziału od 490 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy czy szerzej – zatrudnienia, zachodzą wręcz ciągłe zmiany. Nieustająco nowością jest stawka minimalna przy umowach zlecenia, która niesie za sobą wiele problemów praktycznych. Wydawanie świadectw pracy, obowiązki w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych, to zmiany może małe „treściowo”, ale niezmiernie istotne dla pracodawców. Utworzenie w niedawnym czasie obrony terytorialnej, to również pewne potencjalne obowiązki dla pracodawcy.

W najbliższym czasie czekają nas również zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Polski ustawodawca pracuje nad nowymi regulacjami dotyczącymi pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników. Zmiany w zakresie uzyskiwania danych osobowych obejmą również ZFŚS odnośnie ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do świadczeń. Niezmiernie ważne są również planowane zmiany w zakresie monitoringu pracowników.

Na szkoleniu, poza szerokim omówieniem tych nowości, przedstawione zostaną najnowsze interpretacje urzędowe oraz ważniejsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa pracy. Poruszona zostanie również kwestia, wywołująca często wiele problemów praktycznych – tworzenia harmonogramów czasu pracy pracowników.

Metodyka
 • wykład,
 • dyskusja,
 • kazusy,
 • wymiana doświadczeń.
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zarządzające urzędami, pracowników działów kadr oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Planowane zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników.

Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. 

Monitoring pracowników – obecna sytuacja prawna i przygotowywane nowe przepisy w tym zakresie.

11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zasad wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r.

13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Dokumentacja pracownicza od 2019 r. :

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe),
 • ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza,
 • informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem  pracy,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
 • informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci,
 • przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Wynagrodzenie przy umowie zlecenia –przepisy obowiązujące od 2017 r. :

 • ustalenie wynagrodzenia – zapisy umowy „zabezpieczające” zlecającego,
 • minimalna stawka godzinowa, zleceniobiorcy, których dotyczą przepisy o stawce minimalnej,
 • terminy wypłaty – umowy zawarte na okres nieprzekraczający miesiąca i umowy dłuższe,
 • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia- sposoby potwierdzania, zapisy umowne,
 • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej – których umów nie dotyczą przepisy o stawce minimalnej.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09/03/2018)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09/03/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09/03/2018)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09/03/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Prawo pracy w 2018 roku - ostatnie zmiany, bieżące problemy

Warszawa, 16.03.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi