Termin szkolenia gwarantowany

Wrocław, 28.05.2018 r., koszt udziału od 490 zł (w godz. 09:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych standardów pracy profesjonalnej sekretarki w administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi klienta szczególnie trudnego. Dodatkowo przedstawiony zostanie aspekt budowy kultury organizacyjnej w oparciu o najwyższe standardy obsługi klienta.

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem:

 • ćwiczeń indywidualnych,
 • ćwiczeń grupowych,
 • burzy mózgów,
 • case studies,
 • odgrywaniem ról,
 • zastosowanie technik multimedialnych w formie dyskusji.
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla sekretarek i asystentek mających kontakty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym zgłaszającym się do Urzędu oraz dla wszystkich innych osób obsługujących trudnych klientów w administracji publicznej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
09:00-09:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
09:30-10:50

Szef i sekretarka – zasady współpracy:

 • współpraca z szefem,
 • organizacja rozmów wewnętrznych,
 • kiedy sekretarka wchodzi do gabinetu,
 • samodzielność sekretarki.

Sekretarka i współpracownicy szefa – zasady współpracy:

 • miejsce sekretariatu,
 • sekretarka jako źródło informacji,
 • współpracownik w sekretariacie,
 • konflikty, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Organizacja pracy w sekretariacie:

 • podstawowe narzędzia pracy,
 • goście dyrektora,
 • samodzielność sekretarki,
 • wygląd i maniery sekretarki,
 • wyposażenie,
 • ustawienie mebli,
 • biblioteczka podręczna.

Zakres obowiązków sekretarki:

 • obieg korespondencji,
 • prowadzenie rozmów telefonicznych,
 • przekazywanie informacji oraz korespondencja elektroniczna,
 • organizacja przyjęć, konferencji, spotkań,
 • wyjazdy służbowe szefa,
 • przyjmowanie delegacji zagranicznych.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Pisma urzędowe:

 • struktura pisma,
 • treść pisma,
 • zasady pisania pism.

Omówienie sposobów radzenia sobie z trudnym klientem:

 • typy trudnych klientów,
 • metody radzenia sobie z trudnym klientem,
 • jak wykorzystać niezadowolenie klienta,
 • najważniejsze składniki strategii usług,
 • techniki budowania satysfakcji z kontaktu z klientem,
 • usunięcie usterek w zakresie obsługi klienta,
 • strategia budowania lojalności.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej:

 • omówienie podstawowych elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • efekt pierwszego wrażenia,
 • formułowanie propozycji nastawionych na realizację potrzeb klienta,
 • rozmowa telefoniczna, bezpośrednia,
 • bariery komunikacyjne,
 • najczęściej popełniane błędy komunikacyjne.

Opracowanie strategii obsługi klienta:

 • trzy kluczowe składniki,
 • wprowadzenie w życie strategii,
 • utrzymanie właściwego poziomu obsługi,
 • co wpływa na kulturę organizacyjną,
 • czynniki wspierające obsługę klienta.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Sofia***
ul. Piłsudskiego 104
50-014 Wrocław

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21/05/2018)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21/05/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 490 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21/05/2018)
 • 540 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21/05/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Profesjonalna obsługa sekretariatu w administracji publicznej oraz radzenie sobie z trudnym klientem

Wrocław, 28.05.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 540,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi