Gdańsk, 7.11.2019 r., koszt udziału od 520 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych ze współczesnymi regułami etykiety urzędniczej i protokołu dyplomatycznego,
 • wzmocnienie właściwych zachowań w sytuacjach służbowych i publicznych,
 • budowanie prestiżu instytucji i swojej osoby przez profesjonalne zachowanie.
Metodyka
 • interaktywne mini-wykłady wsparte prezentacją multimedialną,
 • inscenizacje realnych sytuacji zawodowych,
 • praca w grupach,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • dyskusje,
 • demonstracje i pokazy.
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy sekretarki i asystentki, pracowników biura zarządu, pracowników instytucji i placówek administracji publicznej, urzędników, mających na co dzień kontakt z klientami i gośćmi urzędu, dyrektorów urzędów i placówek edukacyjnych, a także wszystkie osoby zainteresowany powyższą tematyką.

Prowadzący
Dorota Szcześniak-Kosiorek

Trener profesjonalnego wizerunku, etykiety biznesu, komunikacji i autoprezentacji z wieloletnim doświadczeniem. Doradca wizerunku osobistego i biznesowego. Właścicielka trzech marek na rynku szkoleniowym.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
14.11.2019 Protokół dyplomatyczny i etykieta Warszawa Dorota Szcześniak-Kosiorek Rekrutacja w toku
21.11.2019 Protokół dyplomatyczny i etykieta Wrocław Dorota Szcześniak-Kosiorek Rekrutacja w toku
28.11.2019 Protokół dyplomatyczny i etykieta Poznań Dorota Szcześniak-Kosiorek Rekrutacja w toku
05.12.2019 Protokół dyplomatyczny i etykieta Katowice Dorota Szcześniak-Kosiorek Rekrutacja w toku
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Zasady dyplomacji stosowane w urzędzie:

 • protokół dyplomatyczny, etykieta biznesu, a etykieta towarzyska – różnice i elementy wspólne,
 • pojęcie protokołu dyplomatycznego,
 • precedencja w państwie i instytucji,
 • protokół flagowy – zasady eksponowania flagi,
 • zasady tytułowania w różnych sytuacjach służbowych i uroczystych (naukowe, służbowe, honorowe i kurtuazyjne).
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Ceremoniał i organizacja spotkań w urzędzie i wydarzeń:

 • witanie gości zgodnie z ich hierarchią,
 • prezentacja gości, forma i kolejność przedstawiania,
 • sposoby zwracania się do gości i przełożonych,
 • ustalanie kolejności zabierania głosu,
 • zasady usadzania gości przy stole zgodnie z precedencją,
 • podawanie poczęstunku w biurze (przyjmowanie zamówień i serwowanie).
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Ceremoniał i organizacja spotkań w urzędzie i wydarzeń c.d:

 • organizacja przyjęć i uroczystości poza biurem (spotkania rocznicowe i okolicznościowe, lunche służbowe, koktajle i bankiety),
 • zasady zachowania przy stole podczas przyjęć zasiadanych oraz przyjęć na stojąco, wznoszenie toastów,
 • międzynarodowe skróty stosowane w zaproszeniach,
 • wręczanie kwiatów i upominków,
 • ranga miejsc w samochodzie.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Etykieta urzędnicza w codziennej pracy:

 • współczesne normy etykiety obowiązującej w urzędach,
 • dobre obyczaje w windzie, na korytarzu, w szatni, na schodach,
 • powitanie oraz pożegnanie z przełożonym i współpracownikami (spotkania w różnych sytuacjach: w biurze, na korytarzu, na gruncie prywatnym),
 • zasady wzajemnych pozdrowień i podawania dłoni (kto pierwszy w różnych wariantach: płeć, stanowisko, wiek),
 • formy zwracania się do siebie w pracy,
 • propozycja przejścia na ty (kto, w jaki sposób i kiedy może wyjść z inicjatywą),
 • jak właściwie zachować się w sytuacjach „faux pas”,
 • etykieta komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Dom Muzyka
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31/10/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31/10/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31/10/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31/10/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad,
 • bezpłatny parking.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Protokół dyplomatyczny i etykieta

Gdańsk, 07.11.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi