Warszawa, 27.05.2019 r, koszt udziału od 550 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

Wobec pojawiających się mitów (np. o rekordowych odszkodowaniach, kasach pancernych przystosowanych do RODO, konieczności usuwaniu wszystkich danych osobowych na każde żądanie, obowiązku posiadania certyfikatów i strasznych kontroli  postanowiliśmy przygotować szkolenie inne niż wszystkie. Chcemy odmitologizować RODO i pokazać jego „ludzką twarz” i spokojne (acz merytoryczne) podejście do przestrzegania procedur RODO w wymiarze sprawiedliwości.

Podczas szkolenia omawiane są jedynie faktyczne zagadnienia, przedstawiane przez praktyka. Nie omawiamy teorii – koncentrujemy się na rozwiązaniu faktycznych problemów wymiaru sprawiedliwości, a nie na wiedzy teoretycznej.

Metodyka
 • interaktywny wykład połączony z prezentacją multimedialną,
 • analiza przypadków (warsztaty case studies),
 • dyskusja moderowana,
 • gry symulacyjne,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe.
Grupa docelowa

Szkolenie polecamy wszystkim pracownikom wymiaru sprawiedliwości.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in. : z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. 

więcej
Kolejny termin szkolenia
09.05.2019 RODO w jednostkach wymiaru sprawiedliwości Gdańsk dr Monika Brzozowska-Pasieka Rekrutacja w toku
23.05.2019 RODO w jednostkach wymiaru sprawiedliwości Kraków dr Monika Brzozowska-Pasieka Rekrutacja w toku
30.05.2019 RODO w jednostkach wymiaru sprawiedliwości Poznań dr Monika Brzozowska-Pasieka Rekrutacja w toku
31.05.2019 RODO w jednostkach wymiaru sprawiedliwości Wrocław dr Monika Brzozowska-Pasieka Rekrutacja w toku
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Zagadnienia wstępne – część teoretyczna:

 • RODO – krótka część teoretyczna: historia dokumentu tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • ustawa o ochronie danych osobowych a RODO – relacje i założenia; nowe założenia dla sądów i prokuratur w ustawie o ochronie danych osobowych (założenia art. 175 ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zwalczania przestępczości),
 • główne zmiany wprowadzane przez RODO – na co osoby pracujące w wymiarze sprawiedliwości muszą zwrócić uwagę.

Główne zasady RODO z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości – część praktyczna:

 • dane orzecznicze i wyłączenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości (dane w aktach sprawy, dane osobowe zbierane podczas rozpraw, dane osobowe przetwarzane w związku z wezwaniami, dane osobowe na wokandach sądowych),
 • udostępnianie danych osobowych przez telefon (każdemu, stronom, pełnomocnikom/obrońcom stron),
 • udostępnienie informacji i danych osobowych przez e-mail (każdemu, stronom, pełnomocnikom/obrońcom stron),
 • udostępnianie wyroków/postanowień na stronach internetowych,
 • zabezpieczenie danych związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości (Inspektor Ochrony Danych Osobowych),
 • zgłaszanie potencjalnych naruszeń związanych z danymi orzeczniczymi (zagubienie dokumentów, przesyłanie dokumentacji i akt a RODO),
 • przekazywanie akt sądowych do biegłych, tłumaczy, kuratorów a przepisy regulacji RODO,
 • wywiady środowiskowe oraz działania kuratorów sądowych w świetle RODO,
 • przekazywanie informacji o sprawach rozwodowych, spadkowych i innych sprawach dotyczących danych wrażliwych.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Komunikacja między osobami zainteresowanymi a inspektorem ochrony danych osobowych:

 • procedury, terminy, formy, sposoby;
 • kto może być inspektorem danych i jakie powinny być wobec niego nałożone wymagania; komunikacja między IODO a pracownikami wymiaru sprawiedliwości,
 • relacje między IOD a ABI.

Inne zbiory danych w wymiarze sprawiedliwości – zasady ogólne:

 • obowiązek informacyjny w wymiarze sprawiedliwości – czy wystarczy strona WWW lub BIP?
 • obowiązek sprostowania danych i dostępu do danych – udostępnienie kopii danych; problematyka weryfikowania tożsamości osoby zainteresowanej, czy wymiar sprawiedliwości jest zwolniony z tego obowiązku?
 • obowiązek usunięcia danych – w jaki sposób go zrealizować w wymiarze sprawiedliwości w zakresie innych danych niż dane orzecznicze.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Podział danych i problemy do rozwiązania dla inspektora danych osobowych.

Dane pracownicze:

 • dane kandydatów do pracy a zgodna na przetwarzanie dodatkowych danych (np. wizerunku, stanu cywilnego itp.),
 • obowiązek informacyjny wobec pracowników – formuła, sposób prezentacji,
 • cyfrowe dane pracownicze – monitorowanie pracowników w sieci, poczta służbowa, telefony komórkowe, lokalizacja,
 • wizerunki pracowników i dane kontaktowa na stronach internetowych – podstawa i możliwości prawne przetwarzania,
 • bezosobowy mail (instytucja@abcxyz.pl), z którego korzystają wspólnie pracownicy – wspólny login i hasło, założenia w sprawie RODO,
 • Dane biometryczne w warunkach pracowniczych – legalne czy zakazane?
 • Telefony w celu potwierdzenia zatrudniania pracownika wymiaru sprawiedliwości – w jaki sposób należy na nie odpowiadać?

Dane w zamówieniach publicznych – dane kontrahentów:

 • udowodnienie społecznej odpowiedzialności przez kontrahenta – problem kserokopii umów o pracę pracowników startującego w przetargu – podstawa prawna do żądania, przechowywanie, wizerunki pracowników,
 • problematyka certyfikatów przestrzegania RODO a prawo zamówień publicznych – zakaz dyskryminacji wykonawców,
 • umowa z wykonawcą w zakresie dysponowania przez niego środkami technicznymi i organizacyjnymi – jakie klauzule są niezbędne,
 • klauzule zgodne z RODO w ogłoszeniu o zamówieniu, konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), dokumentacji postępowania itp.

Dane związane z skargami, postępowaniami dyscyplinarnymi:

 • obowiązek informacyjny – czy i ewentualnie na kim ciąży?
 • dostęp do danych zawartych w postępowaniach dyscyplinarnych.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Udostępnianie informacji publicznej zawierającej dane osobowe:

 • informacja prosta zawierająca dane osobowe,
 • informacja przetworzona,
 • informacja przekształcona,
 • anonimizacja danych ( w tym anonimizacja pozorna),
 • wyroki (rozwodowe, karne) jako informacja publiczna.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20/05/2019)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20/05/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20/05/2019)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20/05/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

RODO w jednostkach wymiaru sprawiedliwości

Warszawa, 27.05.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 550,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 550,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi