Termin szkolenia gwarantowany

Warszawa, 9.11.2018 r., koszt udziału od 550 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014:

 • kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014, jakie ma uprawnienia i jaką odpowiedzialność?
 • jak poruszać się w systemie SL2014?
 • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
 • jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?
 • co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku o płatność?
 • jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie aby system był naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem?
 • jak i kiedy wprowadzać harmonogram płatności, zamówienia publiczne, Bazę personelu?

Po szkoleniu uczestnicy będą również przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020.

Metodyka
 • prezentacja obsługi systemu SL2014 prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla pracowników beneficjentów i partnerów realizujących projekty unijne w ramach programów regionalnych i krajowych w szczególności dla:

 • pracowników administracji publicznej i samorządowej,
 • osób zarządzających koordynujących i rozliczających projekty unijne,
 • kierowników działów finansowo-księgowych,
 • członków zespołów projektowych z takich instytucji.
Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

System SL2014 – główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania umowy o dofinansowanie:

 • uprawnienia w systemie a uprawnienia pracowników Beneficjenta,
 • odpowiedzialność karna – jakich czynności dotyczy w systemie SL2014,
 • zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez beneficjenta i partnerów,
 • skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu.

Rozpoczęcie pracy w systemie SL2014:

 • harmonogram płatności – tworzenie i aktualizacja,
 • zamówienia publiczne – zgłaszanie informacji o zamówieniach publicznych i przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami.

Wniosek o płatność:

 • rejestracja wniosku o płatność – rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy),
 • uzupełnienie wniosku o płatność: uzupełnienie postępu rzeczowego, uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Obsługa wniosku o płatność

 • jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014?
 • czy można zapisać/wydrukować przesłaną wersję wniosku?
 • gdzie jest potwierdzenie dostarczenia wniosku?
 • co jeśli nasz wniosek ma błędy? procedura wycofania wniosku o płatność, procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku, korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:45

Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność.

14:40-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Pozostałe zakładki systemu SL2014 niezbędne w rozliczeniach:

 • przygotowanie i wysyłanie pism i wiadomości poprzez Moduł Korespondencji,
 • dla kogo, kiedy i jak należy wypełniać Bazę personelu?
 • monitorowanie uczestników – czy tylko w projektach EFS?
 • dokumentacja – nowa zakładka w systemie – jak z niej korzystać?

Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BusinessRoom
ul. Grójecka 1/3
02-019 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02/11/2018)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02/11/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02/11/2018)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02/11/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 - wnioski o płatność, harmonogramy płatności, korespondencja i zamówienia publiczne

Warszawa, 09.11.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 550,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 550,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi