Termin szkolenia gwarantowany

26.09.2017r. Kraków, koszt udziału od 550 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:

 • znać nowe zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014,
 • kto jest upoważniony do pracy w systemie SL2014 i jakie ma uprawnienia?
 • jak poruszać się w systemie SL2014?
 • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
 • jak składać wnioski o płatność w systemie SL2014?
 • co z dokumentami finansowymi – jak je przygotować i przedstawić we wniosku
  o płatność?
 • jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie, aby system był naszym sprzymierzeńcem a nie wrogiem?

Po szkoleniu uczestnicy będą również przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020 oraz poznają zmienione zasady wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP i rozliczeń wynagrodzeń, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości.

Metodyka
 • prezentacja obsługi systemu SL2014 prowadzona przez trenerkę,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla pracowników, beneficjentów i partnerów realizujących projekty unijne w ramach programów regionalnych i krajowych w szczególności dla:

 • pracowników administracji publicznej i samorządowej,
 • osób zarządzających koordynujących i rozliczających projekty unijne,
 • kierowników działów finansowo-księgowych,
 • członków zespołów projektowych z takich instytucji.
Prowadzący
Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem wielkiej przygody beneficjenta i partnerów w przejrzystym świecie SL2014:

 • kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób upoważnionych do działania w systemie?
 • kiedy mogę zacząć działać w systemie?
 • zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez beneficjenta i partnerów,
 • prezentacja aplikacji SL2014 (logowanie do systemu, omówienie poszczególnych zakładek SL2014)
 • wniosek o płatność:  rejestracja wniosku o płatność – rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)
 • uzupełnienie wniosku o płatność (uzupełnienie postępu rzeczowego, uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu).
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Obsługa wniosku o płatność:

 • jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014?
 • czy można zapisać/wydrukować przesłaną wersję wniosku?
 • gdzie jest potwierdzenie dostarczenia wniosku?
 • co jeśli nasz wniosek ma błędy? (procedura wycofania wniosku o płatność, procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku, korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu).
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Wnioski o płatność w partnerstwie – czym się różnią, jak przygotowywać częściowy i zbiorczy wniosek o płatność:

 • korespondencja w systemie SL2014 (praktyczne wykorzystanie Modułu Korespondencja – przejrzystość systemu, przygotowanie i wysyłanie pism i wiadomości),
 • harmonogram płatności (utworzenie i przesłanie harmonogramu płatności, zbiorczy harmonogram płatności w projektach partnerskich).
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Zamówienia publiczne:

 • zgłaszanie informacji o ogłoszeniach zw. z zamówieniami publicznymi wraz z załącznikami (przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami, zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP, kiedy każdego beneficjenta obowiązuje zasada konkurencyjności, a kiedy tylko część?, kiedy i jakie obowiązuje beneficjenta rozeznanie rynku?).
 • baza personelu (dla kogo i kiedy należy wypełniać Bazę personelu? jakie zagrożenia wiążą się z rozliczaniem wynagrodzeń w ramach nowej perspektywy).
 • dyskusja i konsultacje z trenerką.

 

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Atrium***
ul. Krzywa 7
31-149 Kraków

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/09/2017)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/09/2017)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 550 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/09/2017)
 • 600 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/09/2017)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Informacje ogólne

Rozliczanie projektów unijnych w systemie SL2014 - wnioski o płatność, harmonogramy płatności, korespondencja i zamówienia publiczne - dla beneficjentów i partnerów

26.09.2017, Kraków

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 600,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 600,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi