Warszawa, 20.09.2019 r., koszt udziału od 520 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych ze współczesnymi regułami profesjonalnego savoir-vivru,
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników i swobody w codziennych kontaktach z interesantami, gośćmi instytucji, współpracownikami, jak również w trudnych i nietypowych sytuacjach,
 • wykształcenie umiejętności reprezentowania swoich urzędów i instytucji przez profesjonalne zachowanie i wygląd.
Metodyka
 • interaktywne mini-wykłady wsparte prezentacją multimedialną,
 • inscenizacje realnych sytuacji zawodowych,
 • praca w grupach,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • dyskusje,
 • demonstracje i pokazy.
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy sekretarki i asystentki, pracowników biura zarządu oraz urzędników i pracowników instytucji, mających na co dzień kontakt z klientami i gośćmi urzędu, a także wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Prowadzący
Dorota Szcześniak-Kosiorek

Trener profesjonalnego wizerunku, etykiety biznesu, komunikacji i autoprezentacji z wieloletnim doświadczeniem. Doradca wizerunku osobistego i biznesowego. Właścicielka trzech marek na rynku szkoleniowym.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
17.09.2019 Savoir-vivre i dress code Gdańsk Dorota Szcześniak-Kosiorek Rekrutacja w toku
26.09.2019 Savoir-vivre i dress code Wrocław Dorota Szcześniak-Kosiorek Rekrutacja w toku
10.10.2019 Savoir-vivre i dress code Kraków Dorota Szcześniak-Kosiorek Rekrutacja w toku
18.10.2019 Savoir-vivre i dress code Katowice Dorota Szcześniak-Kosiorek Rekrutacja w toku
09:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Fundamentalne zasady savoir-vivre w pracy:

 • etykieta biznesu a etykieta towarzyska – różnice i elementy wspólne,
 • precedencja – zasady pierwszeństwa w ujęciu funkcjonowania administracji publicznej,
 • reguły i pryncypia biznesowego savoir-vivre.

Powitania jako element, budujący pierwsze wrażenie:

 • formy powitań w relacjach zawodowych,
 • kolejność powitania z uwzględnianiem precedencji w różnych sytuacjach zawodowych,
 • rodzaje uścisków dłoni i ich znaczenia. Prawidłowy sposób podawania dłoni,
 • przedstawianie siebie i innych w sytuacjach oficjalnych,
 • właściwe tytułowanie w kontaktach służbowych.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Podejmowanie gości w urzędzie:

 • zasady zachowania przy recepcji, w sekretariacie, w windzie, na korytarzu, w szatni, na schodach,
 • small talk – sztuka małej rozmowy,
 • rozsadzanie przy stole konferencyjnym,
 • podawanie poczęstunku gościom urzędu (przyjmowanie zamówień i serwowanie).

Asertywna uprzejmość:

 • relacje ze współpracownikami, klientami, kontrahentami – jak prosić, odmawiać, zwracać uwagę, dawać informację zwrotną uprzejmie i asertywnie,
 • jak z klasą rozwiązywać trudne sytuacje w relacjach służbowych.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Zasady komunikacji telefonicznej i elektronicznej:

 • trudne sytuacje przez telefon – sposoby radzenia sobie z nimi,
 • najczęstsze gafy telefoniczne,
 • zwroty grzecznościowe w korespondencji,
 • netykieta – sztuka komunikacji elektronicznej.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Dress code – co, kiedy i jak nosić do pracy w administracji publicznej:

 • ubiór służbowy – zasady doboru strojów do zawodowych okazji,
 • style ubioru do pracy (formal dress, business casual, smart casual),
 • fryzura, makijaż, dodatki stosowne w pracy,
 • jakich błędów unikać w budowaniu profesjonalnego wizerunku,
 • dress code rozkodowany – stosowane skróty na zaproszeniach,
 • postawa, gesty oraz sposoby eleganckiego chodzenia i siadania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13/09/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13/09/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13/09/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13/09/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Savoir-vivre i dress code

Warszawa, 20.09.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi