Kraków, 25.09.2019 r., koszt udziału od 499 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Sekretariat jest sercem każdej instytucji. Pracownicy sekretariatu pośredniczą w kontaktach pomiędzy przełożonym, a pracownikiem oraz klientem zewnętrznym.  Dlatego też w tej pracy, niezwykle ważna jest umiejętność dobrej organizacji pracy, a także rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Szkolenie, które Państwu proponujemy ma na celu przedstawienie najnowszych standardów zaawansowanej funkcji zarządzania sekretariatem. Profesjonalny sekretariat jest dobrą wizytówką i w dużym stopniu przyczyna się do podniesienia jakości pracy całej instytucji.

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem:

 • ćwiczeń indywidualnych,
 • ćwiczeń grupowych,
 • burzy mózgów,
 • case studies,
 • odgrywaniem ról,
 • zastosowanie technik multimedialnych oraz w formie dyskusji.
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej chcącej wzbogacić i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania sekretariatem i pełnienia roli asystenta szefa. Oprócz omówienia zaawansowanych zagadnień związanych z komunikacją asertywną i budowaniem własnej marki przedstawiony zostanie problem zmiany w Urzędzie oraz efektywnego zarządzania czasem własnym i szefa. Ponadto uczestnicy poznają zasady wystąpień publicznych i najnowszych rozwiązań technologicznych w sekretariacie.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
26.09.2019 Super sekretariat – profesjonalne zarządzanie sekretariatem Warszawa Agnieszka Pilińska-Kępowicz Rekrutacja w toku
09:00-09:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
09:30-10:50

Budowa własnego wizerunku w sekretariacie (personal branding):

 • co to jest personal branding,
 • co stanowi o marce w sekretariacie,
 • analiza i interpretacja własnej marki,
 • mocne i słabe strony,
 • budowa wizerunku w oparciu o umiejętność asertywności – trening asertywności.

Zakres obowiązków asystenckich:

 • kalendarz szefa,
 • organizacja spotkań,
 • savoir vivre w sekretariacie,
 • obsługa klienta,
 • rozmowy przez telefon,
 • obieg dokumentów w sekretariacie,
 • organizacja podróży służbowych.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Zarządzanie zmianą w sekretariacie:

 • źródła i motory zmian,
 • potrzeby zmian,
 • reakcje człowieka na zmiany,
 • rola asystenta w procesie wprowadzania zmian,
 • etapy wdrażania zmian,
 • obszar wspierania szefa w procesie wprowadzania zmian,
 • kompetencje niezbędne w procesie wprowadzania zmian.

Profesjonalne zarządzanie czasem własnym i czasem szefa:

 • selektywność działania,
 • zachowanie prawidłowej struktury wykonywanych czynności,
 • planowanie pracy własnej, kryteria zadań ważnych,
 • myślenie w kategoriach celu – zasad SMART, ekologia celów, analiza spójności celów w czasie,
 • racjonalna organizacja zebrań, narad, konferencji,
 • efektywne gromadzenie i przekazywanie informacji,
 • badanie rzeczywistego wykorzystania czasu,
 • ustalanie priorytetów (krótko i długofalowych, spójnych i pozostających w sprzeczności).
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Umiejętność komunikacji na wyższym poziomie:

 • asertywna współpraca w sekretariacie,
 • komunikacja werbalna na najwyższym poziomie,
 • jakie zadania delegujemy,
 • komunikacja zespołowa.

Umiejętność publicznego przemawiania:

 • zasady wystąpień,
 • kiedy asystent ma szanse wystąpienia,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • standardy komunikacji podczas przemówień.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Najnowsze rozwiązania technologiczne w pracy asystenta:

 • narzędzi online,
 • aplikacje na telefon,
 • programy do tworzenia prezentacji.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Polonia***
ul. Basztowa 25
31-156 Kraków

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/09/2019)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/09/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/09/2019)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/09/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Super sekretariat - profesjonalne zarządzanie sekretariatem

Kraków, 25.09.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi