Termin szkolenia gwarantowany

Szczecin, 24.06.2019 r., koszt udziału od 499 zł (w godz. 9:30-15:30)

Cel

Sekretariat jest sercem każdej instytucji. Pracownicy sekretariatu pośredniczą w kontaktach pomiędzy przełożonym, a pracownikiem oraz klientem zewnętrznym.  Dlatego też w tej pracy, niezwykle ważna jest umiejętność dobrej organizacji pracy, a także rozwijanie kompetencji interpersonalnych. Szkolenie, które Państwu proponujemy ma na celu przedstawienie najnowszych standardów zaawansowanej funkcji zarządzania sekretariatem. Profesjonalny sekretariat jest dobrą wizytówką i w dużym stopniu przyczyna się do podniesienia jakości pracy całej instytucji.

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem:

 • ćwiczeń indywidualnych,
 • ćwiczeń grupowych,
 • burzy mózgów,
 • case studies,
 • odgrywaniem ról,
 • zastosowanie technik multimedialnych oraz w formie dyskusji.
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej chcącej wzbogacić i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania sekretariatem i pełnienia roli asystenta szefa. Oprócz omówienia zaawansowanych zagadnień związanych z komunikacją asertywną i budowaniem własnej marki przedstawione zostaną metody efektywnego zarządzania czasem własnym i szefa.

Prowadzący
Piotr T. Ruta

Trener, konsultant i doradca. Wykładowca akademicki na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz MBA na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
25.09.2019 Super sekretariat – profesjonalne zarządzanie sekretariatem Kraków Agnieszka Pilińska-Kępowicz Rekrutacja w toku
26.09.2019 Super sekretariat – profesjonalne zarządzanie sekretariatem Warszawa Agnieszka Pilińska-Kępowicz Rekrutacja w toku
09:00-09:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
09:30-10:50

Klient wewnętrzny i zewnętrzny:

 • klient wewnętrzny a Klient zewnętrzny – podobieństwa i różnice,
 • kto jest moim Klientem wewnętrznym? – analiza struktury i procesów w organizacji,
 • waga Klienta – priorytety działań i sposoby ich wyodrębniania – wzajemne relacje korzyści Klient – instytucja,
 • trójkąt potrzeb Klienta w zakresie jakości. Analiza czynników kształtujących zachowania klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

Współpraca z przełożonym, czyli profesjonalizm i wsparcie:

 • komunikacja w dziale, jako spotkanie dwóch osobowości,
 • utrzymanie prawidłowych relacji z szefem,
 • pożądane cechy asystentki – typ osobowości, charakter, umiejętności,
 • lista podstawowych oczekiwań szefa.
 • efektywność w pracy asystentki,
 • polityka prywatności,
 • komplementarność funkcjonowania zawodowego,
 • nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny,
 • reprezentacja firmy w tandemie,
 • spotkania biznesowe.

Biuro jako centrum komunikacyjne organizacji:

 • efektywna komunikacja wewnętrzna,
 • zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem,
 • rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura,
 • organizowanie pracy sekretariatu,
 • organizacja zebrań, spotkań i konferencji.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Tak jak szef chciał, czyli skuteczna perswazja i wywieranie wpływu:

 • komunikacja a wywieranie wpływu,
 • sygnały dominacji i podporządkowania, sygnały pozytywnego i negatywnego nastawienia odbiorcy do nadawcy,
 • perswazja, manipulacja i wpływ,
 • test stylu negocjacyjnego,
 • porównanie stylów technik wywierania wpływu (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy),
 • pierwsze wrażenie i budowanie wiarygodności,
 • gesty wzmacniające i sugerujące,
 • postawa ciała,
 • komunikacja werbalna i niewerbalna – sztuka spójnego komunikowania się,
 • podstawowe techniki wywierania wpływu,
 • trening zachowań antymanipulacyjnych.

Etykieta biznesowa i Savoir-vivre w pracy asystentki:

 • zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych,
 • przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas,
 • wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie.

Budowa wizerunku i doskonalenie image profesjonalnej asystentki:

 • strefy odległości w kontaktach interpersonalnych,
 • komunikacja niewerbalna,
 • typy uścisków dłoni i ich znaczenie,
 • jak uniknąć gafy,
 • cmok nonsens i gesty kulturowe.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Dress code i elegancja w ubiorze asystentki - co i kiedy nosić?

 • ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji,
 • dobór garderoby i fryzury w zależności od typu urody,
 • prawidłowy dobór stroju i dodatków: fryzura, makijaż, biżuteria,
 • podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
 • podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny,
 • typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji,
 • dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual, dodatki,
 • idealny ubiór do biura oraz na spotkania,
 • wskazówki dotyczące doboru stroju,
 • strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

Trening asertywności i komunikacja w pracy asystentki:

 • istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej w zawodzie asystentki,
 • konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu,
 • asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Skuteczna komunikacja w sekretariacie a osobowość:

 • profil osobowościowy asystentki a skuteczność w działaniach,
 • jak rozpoznawać typy osobowościowe rozmówców,
 • wywieranie wpływu na osoby o różnych stylach społecznych – czterostrefowy model zachowań,
 • samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości,
 • SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań.

Profil skutecznej asystentki:

 • analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing,
 • indywidualny feedback na podstawie, którego każda z uczestniczek określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w skutecznym realizowaniu zadań asystenckich.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Focus***
ul. Małopolska 23
70-515 Szczecin

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17/06/2019)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17/06/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17/06/2019)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17/06/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad,
 • bezpłatny parking.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Super sekretariat - profesjonalne zarządzanie sekretariatem

Szczecin, 24.06.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 549,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 549,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi