Kraków, 08.10.2019 r., koszt udziału od 850 zł (w godz. 10:00-15:30)

Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności językowych przydatnych w codziennej komunikacji, a także podniesienie ich pewności siebie w komunikacji interpersonalnej.

Uczestnicy zapoznani zostaną ze środkami językowymi mającymi wpływ na skuteczną, świadomą komunikację oraz środkami niewerbalnymi wpływającymi na odbiorcę.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę autorstwa prof. Jerzego Bralczyka. Podczas szkolenie będzie też możliwość uzyskania autografu naszego eksperta.


Uwaga! Ilość miejsc dostępnych na szkoleniu jest ograniczona.
Decyduję kolejność zgłoszenia.

Metodyka
 • wykład,
 • dyskusja,
 • case study,
 • ćwiczenia,
 • scenki,
 • symulacje sytuacji zawodowych.
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej, pracowników niższego szczebla, rzeczników prasowych, wszystkich osób występujących publicznie, a także osób wyznaczonych do komunikacji z mediami, pracowników działów prasowych, działów promocji, komunikacji, RP i sekretariatu. Do udziału w szkoleniu zachęcamy również wszystkie osoby zainteresowane tematem, które chcą podnieść kwalifikacje z zakresu efektywnej komunikacji.

Prowadzący
prof. Jerzy Bralczyk

Wybitny językoznawca i specjalista w zakresie reklamy, mediów i polityki. Od 1996 roku należy do Rady Języka Polskiego, a od 2003 roku - zasiada w jej prezydium.

więcej
Kolejny termin szkolenia
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Sztuka komunikowania się:

 • mówienie, przemawianie, rozmawianie,
 • świadomość zasad a spontaniczność komunikacji,
 • podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami, wiarygodność, sprawność językowa.
11:30-11:50 przerwa kawowa
11:50-13:20

Sztuka komunikowania się:

 • różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne, mowa ciała, elementy artykulacji i prozodii,  czynniki językowe, gramatyka i słownictwo,
 • poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność,
 • czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi.
13:20-14:00 przerwa obiadowa
14:00-15:20

Perswazja i manipulacja:

 • wpływanie na odbiorców jako cel wypowiedzi,
 • umiejętność rozpoznawania sytuacji i oczekiwań odbiorców,
 • sztuka zjednywania,
 • podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych,
 • dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi – decorum,
 • perswazja bezpośrednia i pośrednia,
 • informacja jako narzędzie perswazji,
 • granice uczciwej perswazji,
 • manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą, jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.
15:20-15:30 zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Program szkolenia jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Hotel Polonia***
ul. Basztowa 25
31-156 Kraków

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 850 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24/09/2019)
 • 950 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24/09/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 850 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24/09/2019)
 • 950 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24/09/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • udział w szkoleniu,
 • certyfikat,
 • książka autorstwa prof. Jerzego Bralczyka,
 • przerwa kawowa,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Sztuka komunikowania się według prof. Jerzego Bralczyka

Kraków, 08.10.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 850,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 850,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi