Brak wolnych miejsc

Warszawa, 26.11.2019 r., koszt udziału od 850 zł (w godz. 10:00-15:30)

Cel

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności językowych przydatnych w codziennej komunikacji oraz podniesienie ich pewności siebie w komunikacji interpersonalnej.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zapoznane zostaną ze środkami językowymi mającymi wpływ na skuteczną i świadomą komunikację oraz środkami niewerbalnymi wpływającymi na odbiorcę.

Ponadto, każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę autorstwa prof. Jerzego Bralczyka i możliwość uzyskania jego autografu.

To wyjątkowa okazja do podniesienia swoich umiejętności komunikacyjnych – a tym samym zwiększenia swojej osobistej wartości w życiu zawodowym i codziennym!

Uwaga! ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i/lub rezerwacji.

Metodyka
 • wykład,
 • dyskusja,
 • case study,
 • ćwiczenia,
 • scenki,
 • symulacje sytuacji zawodowych.
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej, pracowników niższego szczebla, rzeczników prasowych, wszystkich osób występujących publicznie, a także osób wyznaczonych do komunikacji z mediami, pracowników działów prasowych, działów promocji, komunikacji, RP i sekretariatu. Do udziału w szkoleniu zachęcamy również wszystkie osoby zainteresowane tematem, które chcą podnieść kwalifikacje z zakresu efektywnej komunikacji.

Prowadzący
prof. Jerzy Bralczyk

Wybitny językoznawca i specjalista w zakresie reklamy, mediów i polityki. Od 1996 roku należy do Rady Języka Polskiego, a od 2003 roku - zasiada w jej prezydium.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
12.12.2019 Sztuka komunikowania się według prof. Jerzego Bralczyka Warszawa prof. Jerzy Bralczyk Rekrutacja w toku
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Sztuka komunikowania się:

 • mówienie, przemawianie, rozmawianie,
 • świadomość zasad a spontaniczność komunikacji,
 • podstawowe cechy dobrego mówcy i rozmówcy: umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z odbiorcami, wiarygodność, sprawność językowa.
11:30-11:50 przerwa kawowa
11:50-13:20

Sztuka komunikowania się:

 • różne poziomy kontaktu: czynniki sytuacyjne, mowa ciała, elementy artykulacji i prozodii,  czynniki językowe, gramatyka i słownictwo,
 • poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność,
 • czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi.
13:20-14:00 przerwa obiadowa
14:00-15:20

Perswazja i manipulacja:

 • wpływanie na odbiorców jako cel wypowiedzi,
 • umiejętność rozpoznawania sytuacji i oczekiwań odbiorców,
 • sztuka zjednywania,
 • podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych,
 • dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi – decorum,
 • perswazja bezpośrednia i pośrednia,
 • informacja jako narzędzie perswazji,
 • granice uczciwej perswazji,
 • manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą, jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.
15:20-15:30 zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Program szkolenia jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 850 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/11/2019)
 • 950 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/11/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 850 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/11/2019)
 • 950 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/11/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • udział w szkoleniu,
 • certyfikat,
 • książka autorstwa prof. Jerzego Bralczyka,
 • przerwa kawowa,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Sztuka komunikowania się według prof. Jerzego Bralczyka

Warszawa, 26.11.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 950,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 950,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi