Warszawa, 6.06.2019, koszt udziału od 520 zł (w godz. 10.00-16.00)

Cel

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników takich jak m.in. procedury wyrażenia zgody, świadczenia obligatoryjne i fakultatywnych, zawarcia umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji, kosztów ponoszonych przez pracodawcę i pracownika oraz wielu innych zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji. Poruszone zostaną także kwestie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych na czas określonych oraz osób, które zmieniły pracodawcę.

Metodyka
 • wykład,
 • dyskusja,
 • kazusy,
 • wymiana doświadczeń.
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników komórek kadrowych, osób z działów szkoleń i wszystkich odpowiedzialnych za podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
18.09.2019 Umowy szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników w świetle prawa pracy Warszawa Marek Rotkiewicz Rekrutacja w toku
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Pojęcie podnoszenia kwalifikacji pracowników:

 • definicja,
 • termin i sposób wyrażenia zgody przez pracodawcę, wewnętrzna procedura wyrażenia zgody.

Świadczenia obligatoryjne i fakultatywne:

 • urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy: kiedy przysługują, jak ich udzielamy, podnoszenie kwalifikacji dające i niedające prawa do urlopu szkoleniowego, kiedy udzielamy urlopów szkoleniowych (egzaminy i czas przygotowań do nich, praca dyplomowa, co ze studiami podyplomowymi),
 • zakres świadczeń dodatkowych (fakultatywnych), jakie może przyznać pracodawca.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

 • umowa obowiązkowa czy nieobowiązkowa,
 • zakres uregulowań umownych,
 • forma umowy,
 • zasady, na jakich pracownik może uzyskiwać urlop szkoleniowy oraz zwolnienia z całości lub z części dnia pracy,
 • czy i na jakich warunkach pracownik może otrzymać dodatkowe świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • uregulowanie rozliczeń poszczególnych świadczeń przyznanych przez pracodawcę,
  powtarzanie roku nauki, egzaminów a świadczenia należne od pracodawcy,
 • długość okresu odpracowania, w jakich konkretnie przypadkach pracownik będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia,
 • niedozwolone zapisy umowne.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Zwrot kosztów przez pracownika:

 • sytuacje, w jakich można domagać się zwrotu kosztów,
 • co rozumiemy przez niepodjęcie nauki skutkujące obowiązkiem zwrotu kosztów,
 • urlop wypoczynkowy, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny a umowny okres odpracowania podnoszenia kwalifikacji,
 • zakres kosztów pracodawcy podlegający zwrotowi,
 • ustalenie wysokości należnego zwrotu.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Świadczenia dla pracownika zdobywającego lub uzupełniającego wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż podnoszenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Problemy, powtarzające się pytania, m. in.:

 • czy po zmianie pracodawcy nowy pracodawca może przejąć na siebie obowiązek zwrotu kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji poprzedniemu pracodawcy zatrudniającemu pracownika,
 • umowa o podnoszenie kwalifikacji zawarta z pracownikiem zatrudnionym na czas określony.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30/05/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30/05/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30/05/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30/05/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Umowy szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników w świetle prawa pracy

Warszawa, 06.06.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi