19.07.2019 Warszawa, koszt udziału od 520 zł (w godz.10:00-16:00)

Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie efektywnego funkcjonowania w życiu zawodowym oraz prywatnym, a także radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z pracoholizmem i zaburzeniem sfery work life balansu.

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych, ćwiczeń grupowych, burzy mózgów, case studies, odgrywaniem ról, z zastosowaniem technik multimedialnych oraz w formie dyskusji. Jako materiały uczestnicy dostaną prezentację, materiały do ćwiczeń i prowadzonych warsztatów oraz inne materiały tematyczne.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego łączenia życia zawodowego i prywatnego oraz radzenia sobie z własnymi emocjami w sytuacjach związanych ze stresem, pracoholizmem oraz wypaleniem zawodowym.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Work life balnce:

 • podstawowe definicje,
 • zasady work life balance,
 • granice dla pracownika,
 • postawa przełożonego,
 • zachowania poprawne /zachowania naganne,
 • najczęściej popełniane błędy związane z zatarciem granicy pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym:

 • kiedy zacieramy granice,
 • pracoholizm,
 • sygnał alarmowy,
 • system zarządzania a work life balance,
 • współpracownicy a work life balance,
 • kultura organizacyjna wspierająca i niszcząca work life balance,
 • konsekwencje braku równowagi.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Efektywne radzenie sobie ze stresem a work life balance:

 • samoocena poziomu stresu (określenie własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron),
 • rozpoznawanie i kontrolowanie emocji w sytuacji stresowych,
 • źródła stresu,
 • techniki i metody radzenia sobie ze stresem,
 • reakcje na stres (rola mechanizmów obronnych),
 • konsekwencje stresu,
 • nieskuteczne techniki w walce ze stresem.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Wypalenie zawodowe – jako efekt braku równowagi:

 • spadek zaangażowania,
 • sześć źródeł wypalenia,
 • emocjonalne skutki wypalenia,
 • niedopasowanie,
 • efekt kaskadowy.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Zarzadzanie czasem wspomagające work life balance:

 • selektywność działania,
 • zachowanie prawidłowej struktury wykonywanych czynności,
 • planowanie pracy własnej, kryteria zadań ważnych,
 • badanie rzeczywistego wykorzystania czasu,
 • ustalanie priorytetów (krótko i długofalowych, spójnych i pozostających
  w sprzeczności),
 • planowanie i kontrola czasu.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12/07/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12/07/2019)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12/07/2019)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12/07/2019)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Work life balance w administracji publicznej

Warszawa, 19.07.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi