Termin szkolenia gwarantowany

23.10.2017 Warszawa, koszt udziału od 480 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie wypalenia zawodowego i stresu. Dodatkowo omówione zostaną sposoby rozwiązywania konfliktów w jednostkach administracji publicznej i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem:

 • ćwiczeń indywidualnych,
 • ćwiczeń grupowych,
 • burzy mózgów,
 • case studies,
 • odgrywaniem ról,
 • zastosowanie technik multimedialnych w formie dyskusji.
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji publicznej chcących nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, stresem oraz konfliktem.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Jak doświadczamy wypalenia zawodowego:

 • spadek zaangażowania,
 • sześć źródeł wypalenia,
 • emocjonalne skutki wypalenia,
 • niedopasowanie,
 • efekt kaskadowy.

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu:

 • obciążenie pracą,
 • kontrola,
 • sprawiedliwość,
 • wynagrodzenie,
 • wartości,
 • dopasowanie człowiek – praca (5 kroków),
 • odkryć o co chodzi.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Wypalenie zawodowe w organizacji:

 • człowiek praca z perspektywy organizacji,
 • wypalenie zawodowe a wyniki organizacji,
 • wypalenie zawodowe problem jednostki czy organizacji,
 • co może zrobić organizacja,
 • zwalczać czy zapobiegać.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:45

Efektywne radzenie sobie ze stresem:

 • samoocena poziomu stresu (określenie własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron),
 • emocje a stres,
 • rozpoznawanie i kontrolowanie emocji w sytuacji stresowych,
 • źródła stresu i mechanizmy stresu,
 • techniki i metody radzenia sobie ze stresem,
 • reakcje na stres (rola mechanizmów obronnych),
 • konsekwencje stresu,
 • nieskuteczne techniki w walce ze stresem,
 • stres a sposób myślenia,
 • profilaktyka i kontrola.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Istota i mechanizm konfliktu w miejscu pracy:

 • konflikt – podstawowe definicje,
 • diagnoza konfliktu,
 • przebieg (fazy) konfliktu,
 • pozytywne funkcje konfliktu,
 • negatywne funkcje konfliktu,
 • konflikt w zespole,
 • techniki rozwiązywania konfliktów,
 • rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem,
 • praca w zespole ukierunkowana na rozwiązanie konfliktu,
 • profilaktyka i przeciwdziałanie pojawieniu się konfliktów.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 480 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/10/2017)
 • 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/10/2017)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 480 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16/10/2017)
 • 530 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16/10/2017)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Informacje ogólne

Wypalenie zawodowe, stres, konflikty – jak sobie z tym radzić w administracji publicznej?

23.10.2017, Warszawa

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 480,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 480,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi