Warszawa, 17.09.2018r., koszt udziału od 520 zł (w godz. 10:00-16:00)

Cel

Celem szkolenia jest wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu planowania i realizacji zamówień publicznych. W trakcie szkolenia, oprócz omawiania konkretnych przypadków, zaprezentowane będą przykładowe wzory dokumentów oraz przeprowadzone zostaną ćwiczenia warsztatowe w części bloków tematycznych.

Metodyka

Wykład i liczne ćwiczenia warsztatowe.

Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników pionów zamówień publicznych oraz zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej (CICA). Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, rachunkowości budżetowej i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
9:30- 10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Specyfika zamówień w państwowych i samorządowych instytucjach kultury. Wprowadzenie.

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych a Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:

 • uregulowania art. 4d Prawo zamówień publicznych,
 • uregulowania art. 37a-37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Regulamin zamówień publicznych, z uwzględnieniem zamówień z zakresu działalności kulturalnej.

11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Planowanie zamówień publicznych, czyli jak zorganizować proces przygotowania planu zamówień publicznych.

Szacowanie/ustalanie wartości zamówienia:

 • ryzyko podziału wartości zamówienia,
 • zamówienia finansowane z różnych źródeł finansowania,
 • dokumentowanie szacowania wartości zamówienia.

Wszczęcie postępowania. Ogłoszenia.

13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Warunki udziału i podstawy do wykluczenia z postępowania.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Procedura odwrócona.

Konkurs w zamówieniach kulturalnych.

Tryby negocjacyjne i ich dokumentowanie.

14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Zamówienia na usługi społeczne.

Elektronizacja zamówień publicznych.

Przygotowanie postępowania do kontroli/audytu. Check – lista.

Rejestry i sprawozdawczość z zakresu zamówień publicznych.

Dyscyplina finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych. Studium przypadków.

Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10/09/2018)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10/09/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • 520 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10/09/2018)
 • 570 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10/09/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

Warszawa, 17.09.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 520,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi