Termin szkolenia gwarantowany

Warszawa, 25-26.10.2018 r., koszt udziału od 950 zł (w godz. 10.00-16.00)

Cel

Celem szkolenia jest zdobycie nowej wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych podczas rekrutacji i selekcji. Dodatkowo omówione zostaną zaawansowane techniki rozwoju pracowników oraz sposoby i zasady ich wdrażania, a także racjonalne zarządzanie szkoleniami. Ponadto omówione zostanie miejsce naboru i rozwoju w ramach systemu zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem opisu stanowiska oraz odniesienie polityki naboru i rozwoju do innych obszarów ZZL.

Uwaga! Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu szkolenia.

Metodyka

Szkolenie będzie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem:

 • ćwiczeń indywidualnych,
 • ćwiczeń grupowych,
 • burzy mózgów,
 • case studies,
 • odgrywania ról,
 • z zastosowaniem technik multimedialnych,
 • w formie dyskusji.
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników komórek kadrowych (zespołów ZZL), a także innych osób przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne i dokonujących wyboru nowych pracowników oraz odpowiadających za rozwój pracowników w Urzędzie.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11.30

Nabór w administracji publicznej:

 • nabór a dobór,
 • rekrutacja (zasady, metody),
 • selekcja (cel, techniki),
 • budowa polityki naboru w organizacji,
 • cykl związany z naborem zgodnie z zarządzeniem nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Najnowsze techniki selekcji sprawdzone i polecane w służbie cywilnej:

 • czynniki wpływające na wybór metody selekcji,
 • wywiad behawioralny,
 • prezentacje,
 • studium przypadku,
 • zasady przeprowadzania próbek pracy,
 • dyskusje grupowe,
 • testy psychometryczne,
 • assessment centre.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Ocena kompetencyjna kandydatów do pracy w administracji publicznej:

 • podstawowe definicje,
 • rodzaje kompetencji,
 • sposoby pomiaru kompetencji,
 • zasady pomiaru kompetencji,
 • osoby odpowiedzialne za pomiar kompetencji,
 • lista kompetencji i ich definicje w służbie cywilnej,
 • podział kompetencji,
 • skale pomiaru kompetencji,
 • wskaźniki pomiaru,
 • ważność kompetencji,
 • profile kompetencji a rekrutacja i selekcja.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Nabór a inne obszary ZZL:

 • nabór a program ZZL,
 • nabór a opis stanowiska,
 • nabór i motywowanie.
9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Zarządzanie szkoleniami jako podstawa polityki szkoleniowej w Urzędzie:

 • zasady tworzenia polityki szkoleniowej w Urzędzie,
 • analiza oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych (zasady, techniki, metody, narzędzia),
 • cele strategiczne Urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • analiza indywidualnych potrzeb szkoleniowych w oparciu o metodę luki kompetencyjnej,
 • sporządzanie i realizacja Rocznego Planu Szkoleń w Urzędzie,
 • budżet szkoleniowy a Roczny Plan Szkoleń,
 • ocena realizacji Rocznego Planu Szkoleń,
 • ocena przebiegu i efektywności szkoleń (zasady, techniki i narzędzia),
 • plan oceny realizacji szkoleń w Urzędzie,
 • wpływ szkoleń na postawione cele w organizacji,
 • ocena szkoleń według D. Kirkpatrica.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Indywidualny Program rozwoju Zawodowego – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi:

 • podstawowe definicje związane z IPRZ,
 • cele tworzenia IPRZ,
 • zasady tworzenia IPRZ,
 • miejsce IPRZ w strategii ZZL.

Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej-Zarządzenie nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r.: 

 • wymogi ustawowe związane z IPRZ,
 • polityka szkoleniowa a IPRZ.
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Metodyka tworzenia IPRZ i wykorzystanie go w polityce szkoleniowej Urzędu:

 • arkusze do tworzenia IPRZ,
 • cykl powstawania IPRZ,
 • zadania bezpośredniego przełożonego w zakresie tworzenia IPRZ,
 • korzyści z tworzenia IPRZ w Urzędzie,
 • sposoby wykorzystania IPRZ w programach rozwojowych,
 • zarządzanie talentami w służbie cywilnej.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Rozmowy rozwojowe:

 • techniki przeprowadzania rozmów rozwojowych,
 • sposoby przeprowadzania rozmów oceniających,
 • rozmowa rozwojowa w służbie cywilnej,
 • sytuacje trudne podczas rozmów rozwojowych,
 • najczęściej popełniane błędy.
Miejsce

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego
 • Całe szkolenie: 950 zł, I dzień szkolenia: 520 zł, II dzień szkolenia: 520 zł
  (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/10/2018)
 • Całe szkolenie: 1050 zł, I dzień szkolenia: 570 zł, II dzień szkolenia: 570 zł
  (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/10/2018)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego
 • Całe szkolenie: 950 zł, I dzień szkolenia: 520 zł, II dzień szkolenia: 520 zł
  (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18/10/2018)
 • Całe szkolenie: 1050 zł, I dzień szkolenia: 570 zł, II dzień szkolenia: 570 zł
  (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18/10/2018)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje
 • materiał autorski związany ze szkoleniem,
 • długopis,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe pomiędzy zajęciami,
 • obiad.
Koszt udziału nie obejmuje
 • dojazdu do miejsca szkolenia,
 • noclegu,
 • parkingu.

Warto przeczytać!  Tylko 5 etapów dzieli Państwa od zgłoszenia swojego udziału w naszym szkoleniu:

 • 1 etap: wypełnienie formularza zgłoszenia,
 • 2 etap: sprawdzenie czy wszystkie dane zostały wprowadzone,
 • 3 etap: wysłanie zgłoszenia udziału,
 • 4 etap: przesłanie kopii zgłoszenia na adres e-mail osoby zgłaszającej/kontaktowej,
 • 5 etap: możliwość wydrukowania/archiwizowania zgłoszenia.

Informacje ogólne

Nowoczesne metody rekrutacji, selekcji oraz zarządzanie szkoleniami w służbie cywilnej

Warszawa, 25.10.2018 - 26.10.2018

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Udział

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 1 050,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 1 050,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi