Stopniowo obejmujące poszczególne grupy pracodawców przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych od początku 2021 r. dotyczyć już będą wszystkich pracodawców, w tym należących do sfery finansów publicznych. Rozpoczęcie ich stosowania -”wejście w PPK” – stanowi znaczące wyzwanie. Związane jest z analizami ofert poszczególnych instytucji finansowych, z których wespół z organizacją związkową lub przedstawicielami osób zatrudnionych konieczne będzie wybranie jednej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK oraz w konsekwencji zawarcie tej umowy. Proces ten musi być związany m.in. z analizą tego, czy konieczne będzie zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, gdyż z początkiem 2021 r. wyłączenie spod ich stosowania przy zawieraniu umów o zarządzanie PPK oraz prowadzenie PPK (kolejna umowa, którą pracodawca – podmiot zatrudniający – musi zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych) nie będzie już zupełne.

Po zawarciu obu umów zacznie się już naliczanie, pobieranie i odprowadzanie wpłat do PPK. Tutaj pojawia się kwestia nie tylko terminów ale również ważna ustawowa konstrukcja podstawy ich naliczania. To oczywiście nie wszystko – liczne obowiązki informacyjne nałożone na pracodawcę wobec zarówno zatrudnionych osób, jak i instytucji finansowej, działania, które pracodawca będzie musiał podejmować np. w związku z zatrudnieniem nowej osoby, dla której już PPK jest prowadzone itp. wymagają dosyć dobrej znajomości przepisów, szczególnie, że odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o PPK może być bardzo dotkliwa.

Książka „Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć w jednostkach sektora finansów publicznych?” zawiera szerokie omówienie istoty PPK, obowiązków podmiotu zatrudniającego, wdrażania PPK, jak też celu istnienia PPK. Znajomość tych zagadnień – całkowicie nowej konstrukcji w polskim systemie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, która opiera się na szerokim obciążeniu obowiązkami nałożonymi na podmiot zatrudniający – jest niezbędna dla każdego pracodawcy i każdej osoby działającej w imieniu pracodawcy w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Koszt 1 egz. książki: 119,00 zł + wybrany koszt przesyłki.

Informacje dodatkowe o publikacji:

 • ISBN: 978-83-952863-1-5
 • Język: polski
 • Liczba stron: 100
 • Oprawa: miękka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 1
 • Wydawnictwo: Golden Training
 • Wymiary: B5

1. Istota PPK

1.1. Podstawowe założenia ustawy o PPK

1.2. Pojęcie podmiotu zatrudniającego i osób zatrudnionych

1.3. Osoby objęte PPK

2. Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK – terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

3. Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK

3.1. Wybór instytucji finansowej – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, wybór przedstawicieli pracowników

3.2. Kryteria wyboru instytucji finansowej

3.3. Zawarcie umowy o zarządzanie

3.4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK, okres zatrudnienia

3.5. Zamówienia publiczne

3.6. Więcej niż jedno PPK uczestnika

3.7. Obowiązki informacyjne nałożone na podmiot zatrudniający

4. Wpłaty na PPK

4.1. Wpłaty po stronie pracownika i pracodawcy

4.2. Dobrowolne zwiększenie kwoty wpłat – dobrowolne wpłaty osoby zatrudnionej i podmiotu zatrudniającego, dopuszczalne różnicowania wysokości wpłat

4.3. Wpłata powitalna i dopłata roczna

4.4. Limit wpłat i dopłat

4.5. Terminy naliczania i odprowadzania wpłat

4.6. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK

5. Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków

5.1. Wypłata po osiągnięciu 60. roku życia

5.2. Świadczenie małżeńskie

5.3 Wypłata transferowa

5.4.„Pożyczka” na wkład mieszkaniowy

5.5. Wypłata w razie poważnego zachorowania

5.6. Wcześniejsze wycofanie środków

5.7. Rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej

5.8. Dziedziczenie środków

5.9. Kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków

6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o PPK

Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykładowca na licznych szkoleniach, zajmuje się doradztwem prawnym. Jest Autorem i współautorem kilkudziesięciu książek w tym m.in. publikacji pt. Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć je w jednostkach sektora finansów publicznych (wydanej przez Golden Training) i autorem ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno-Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita). Jako trener jest bardzo ceniony przez uczestników szkoleń nie tylko za ogromną wiedzę, ale też za umiejętność przekazywania jej w przystępny sposób oraz zaangażowanie w profesjonalne i wyczerpujące poprowadzenie każdego szkolenia.

Koszt 1 egz. książki: 119,00 zł + wybrany koszt przesyłki.

Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt przesyłki:

 • List polecony priorytetowy (Poczta Polska): 18,30 zł = 1 egz. książki
 • List polecony priorytetowy (Poczta Polska): 18,30 zł = 2 egz. książki
 • Przesyłka kurierska (DHL): 22,00 zł = od 1 do 5 egz. książki
 • Przesyłka kurierska (DHL): 25,00 zł = od 6 do 10 egz. książki

Płatność za publikację:

 • dot. zamówień sektora publicznego: na podstawie faktury, która zostanie dołączona do książki,
 • dot. zamówień sektora prywatnego: na podstawie proformy (przedpłaty), po zaksięgowaniu należności zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa, która będzie dołączona do wysłanej książki.
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zamówienie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć je w jednostkach sektora finansów publicznych?

Marek Rotkiewicz

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane nabywcy do faktury

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane odbiorcy do faktury

/

Dane osoby zamawiającej publikację

Dane do wysyłki publikacji

/

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt 1 egz. książki: 119.00 zł
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt publikacji 119.00 zł x 1 egz = 159,00 plus koszt przesyłki 18,30
 • Razem do zapłaty: 119.00

Uwagi