Stopniowo obejmujące poszczególne grupy pracodawców przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych od początku 2021 r. dotyczyć już będą wszystkich pracodawców, w tym należących do sfery finansów publicznych. Rozpoczęcie ich stosowania -”wejście w PPK” – stanowi znaczące wyzwanie. Związane jest z analizami ofert poszczególnych instytucji finansowych, z których wespół z organizacją związkową lub przedstawicielami osób zatrudnionych konieczne będzie wybranie jednej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK oraz w konsekwencji zawarcie tej umowy. Proces ten musi być związany m.in. z analizą tego, czy konieczne będzie zastosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, gdyż z początkiem 2021 r. wyłączenie spod ich stosowania przy zawieraniu umów o zarządzanie PPK oraz prowadzenie PPK (kolejna umowa, którą pracodawca – podmiot zatrudniający – musi zawrzeć w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych) nie będzie już zupełne.

Po zawarciu obu umów zacznie się już naliczanie, pobieranie i odprowadzanie wpłat do PPK. Tutaj pojawia się kwestia nie tylko terminów ale również ważna ustawowa konstrukcja podstawy ich naliczania. To oczywiście nie wszystko – liczne obowiązki informacyjne nałożone na pracodawcę wobec zarówno zatrudnionych osób, jak i instytucji finansowej, działania, które pracodawca będzie musiał podejmować np. w związku z zatrudnieniem nowej osoby, dla której już PPK jest prowadzone itp. wymagają dosyć dobrej znajomości przepisów, szczególnie, że odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o PPK może być bardzo dotkliwa.

Książka „Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć w jednostkach sektora finansów publicznych?” zawiera szerokie omówienie istoty PPK, obowiązków podmiotu zatrudniającego, wdrażania PPK, jak też celu istnienia PPK. Znajomość tych zagadnień – całkowicie nowej konstrukcji w polskim systemie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, która opiera się na szerokim obciążeniu obowiązkami nałożonymi na podmiot zatrudniający – jest niezbędna dla każdego pracodawcy i każdej osoby działającej w imieniu pracodawcy w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury!

Koszt 1 egz. książki: 119,00 zł + wybrany koszt przesyłki.

Informacje dodatkowe o publikacji:

 • ISBN: 978-83-952863-1-5
 • Język: polski
 • Liczba stron: 100
 • Oprawa: miękka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 1
 • Wydawnictwo: Golden Training
 • Wymiary: B5

1. Istota PPK

1.1. Podstawowe założenia ustawy o PPK

1.2. Pojęcie podmiotu zatrudniającego i osób zatrudnionych

1.3. Osoby objęte PPK

2. Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK – terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

3. Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK

3.1. Wybór instytucji finansowej – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, wybór przedstawicieli pracowników

3.2. Kryteria wyboru instytucji finansowej

3.3. Zawarcie umowy o zarządzanie

3.4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK, okres zatrudnienia

3.5. Zamówienia publiczne

3.6. Więcej niż jedno PPK uczestnika

3.7. Obowiązki informacyjne nałożone na podmiot zatrudniający

4. Wpłaty na PPK

4.1. Wpłaty po stronie pracownika i pracodawcy

4.2. Dobrowolne zwiększenie kwoty wpłat – dobrowolne wpłaty osoby zatrudnionej i podmiotu zatrudniającego, dopuszczalne różnicowania wysokości wpłat

4.3. Wpłata powitalna i dopłata roczna

4.4. Limit wpłat i dopłat

4.5. Terminy naliczania i odprowadzania wpłat

4.6. Rezygnacja z uczestnictwa w PPK

5. Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków

5.1. Wypłata po osiągnięciu 60. roku życia

5.2. Świadczenie małżeńskie

5.3 Wypłata transferowa

5.4.„Pożyczka” na wkład mieszkaniowy

5.5. Wypłata w razie poważnego zachorowania

5.6. Wcześniejsze wycofanie środków

5.7. Rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej

5.8. Dziedziczenie środków

5.9. Kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków

6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o PPK

Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wykładowca na licznych szkoleniach, zajmuje się doradztwem prawnym. Jest Autorem i współautorem kilkudziesięciu książek w tym m.in. publikacji pt. Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć je w jednostkach sektora finansów publicznych (wydanej przez Golden Training) i autorem ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno-Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita). Jako trener jest bardzo ceniony przez uczestników szkoleń nie tylko za ogromną wiedzę, ale też za umiejętność przekazywania jej w przystępny sposób oraz zaangażowanie w profesjonalne i wyczerpujące poprowadzenie każdego szkolenia.

Koszt 1 egz. książki: 119,00 zł + wybrany koszt przesyłki.

Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt przesyłki:

 • List polecony priorytetowy (Poczta Polska): 18,30 zł = 1 egz. książki
 • List polecony priorytetowy (Poczta Polska): 18,30 zł = 2 egz. książki
 • Przesyłka kurierska (DHL): 22,00 zł = od 1 do 5 egz. książki
 • Przesyłka kurierska (DHL): 25,00 zł = od 6 do 10 egz. książki

Płatność za publikację:

 • dot. zamówień sektora publicznego: na podstawie faktury, która zostanie dołączona do książki,
 • dot. zamówień sektora prywatnego: na podstawie proformy (przedpłaty), po zaksięgowaniu należności zostanie wystawiona faktura rozliczeniowa, która będzie dołączona do wysłanej książki.

Publikacja została wyprzedana i nie planujemy wznowienia wydania