Regulamin konkursu – wygraj butelkę na wodą! – Golden Training
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Zgadzam się
Regulamin konkursu – wygraj butelkę na wodą!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWNIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Golden Training Kornelia Jeleń z siedzibą Al. Stanów Zjednoczonych 53/533, 04-028 Warszawa.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od. 27.06.2023 r. do 03.07.2023 r.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie ankiety i odpowiedź na pytanie konkursowe.
4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która wyrazi zgodę na przesyłanie przez Golden Training Kornelia Jeleń, na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. nr 144, poz. 1204).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu,
b) wypełnienie ankiety z zakresu dostępności cyfrowej,
c) odpowiedź na pytanie konkursowe.

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaki jest najważniejszy czynnik, który zdecydował o zainteresowaniu tematyką dostępności?” zadane przez Organizatora za pośrednictwem ankiety.
2. Organizator wyłaniając Zwycięzców kierować będzie się w szczególności poziomem merytorycznym i językowym oraz ciekawym sposobem ujęcia tematu zadanego w pytaniu konkursowym. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Nagrodami w Konkursie są szklane butelki na wodę. Liczba nagród jest ograniczona.
4. Wygrane w konkursie zwolnione są z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 6a ustawy o PIT (Dz.U.2022.2647).
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego adres e-mail.
7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną podając adres do wysyłki nagrody w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.`

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwego adresu poczty elektronicznej (w celu poinformowania oraz uzyskania adresu do wysyłki nagrody).
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
3. Podane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1, Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania.

Nasi zadowoleni klienci

Do góry