31.12.2023

Niedziela

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz aktualizacja wiedzy w zakresie właściwego postępowania z dokumentami, organizowania lub nadzorowania właściwego ich obiegu i archiwizowania, a także prowadzenia archiwum zakładowego w sądzie.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników sekretariatów sądowych, którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się dokumentacją lub jej archiwizacją,
kierowników sekretariatów sądowych i archiwistów zakładowych w sądach.

Prowadzący
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

31.12.2023 (Niedziela)

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Sądzie:

    • przepisy ogólnoarchiwalne,
    • przepisy dotyczące zasad obowiązujących w sądownictwie.

Rodzaje dokumentacji w Sądach:

    • kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w Sądzie,
    • dokumentacja z zakresu administracji i nadzoru,
    • akta spraw sądowych.

Postępowanie z dokumentami z zakresu administracji i nadzoru:

    • instrukcja kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt,
    • rejestracja sprawy i jej znak, teczka rzeczowa, dokumentacja tworzaca i nie tworząca spraw,
    • klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów,
    • przekazanie akt spraw zakończonych z komórki organizacyjnej do archiwum zakładowego,
      • uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji,
      • opisanie jednostek archiwalnych,
      • sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji.

Postępowanie z aktami spraw sądowych:

    • zasady klasyfikowania i kwalifikowania akt spraw sądowych,
    • przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego,
    • reguły określania i wyliczania okresów przechowywania akt,
    • postępowanie z dokumentacją pomocniczą dla spraw sądowych – papierową i elektroniczną,
    • standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Funkcjonowanie archiwum zakładowego:

    • organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego,
    • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
    • przekwalifikowanie dokumentacji w archiwum zakładowym,
    • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
    • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego,
    • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania,
    • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji Sądu lub jego komórek organizacyjnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-12-2023)
  • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Archiwizacja dokumentacji w sądzie

Online, 31.12.2023

  • Administracja publiczna.
  • Korpus służby cywilnej.
  • Jednostki samorządu terytorialnego.
  • Wymiar sprawiedliwości.
  • Placówki naukowe.
  • Instytucje kultury.
  • Wojsko Polskie.
  • Jednostki oświatowe.
  • Jednostki budżetowe.
  • Stowarzyszenia i fundacje.
  • Służba zdrowia.
  • Zakłady budżetowe.
  • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
  • Spółki samorządowe.
  • Spółki Skarbu Państwa.
  • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

  • Liczba osób: 0
  • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
  • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
  • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi