Termin szkolenia gwarantowany
11.03.2021

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawne prowadzenia działalności na terenach SSE. Zajęcia mają umożliwić monitorowanie wykorzystania pomocy publicznej w SSE. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów, sposób ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania. Podczas zajęć zwrócona zostanie uwaga na konsekwencje kryzysu wynikającego z COVID-19 na warunki Zezwoleń oraz kontrole przeprowadzane w przedsiębiorstwach działających na terenie SSE.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się księgowością, podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Prowadzący
Anna Strzelecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz licencjonowana doradczyni podatkowa od 1998 r.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.03.2021 (Czwartek)

Podstawy prawne funkcjonowania w SSE i PSI.

Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna – zasady, o których należy pamiętać.

Status przedsiębiorcy – kluczowe pojęcie dla określenia poziomu pomocy.

Koszty kwalifikowane, czyli za co i kiedy powinni płacić przedsiębiorcy:

  • moment poniesienia,
  • rodzaj wydatku,
  • najczęstsze problemy z kwalifikowalnością.

Przychody zwolnione i opodatkowane.

Zasady przyporządkowywania kosztów do działalności zwolnionej i opodatkowanej.

Dyskontowanie.

O kontrolach nie tylko strefowych.

Skutki pandemii dla podmiotów strefowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Najistotniejsze aspekty działalności podmiotów strefowych

Online, 11.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi