Termin szkolenia gwarantowany
19.09.2023

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie lub wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2021-2027.

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, jak postępować z VAT w projektach, rozliczać i dokumentować wynagrodzenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu księgowości i osób zajmujących się aspektami finansowo-księgowymi projektów unijnych w JSFP, NGO i firm/przedsiębiorstwo.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

Ekonomista, ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i realizacji projektów krajowych i zagranicznych, złoty certyfikat trenera EFS

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.09.2023 (Wtorek)

Najważniejsze różnice pomiędzy perspektywami.

Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym.

Konsekwencje braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych.

Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach.

Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości.

Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ.

Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w CST.

Warunki przeksięgowań.

Przebieg kontroli księgowej dokumentacji.

Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.

Wydatki niekwalifikowane jak i kiedy skorygować księgowo.

Faktury korygujące we wnioskach o płatność.

Metody uproszczone:

  • stawki jednostkowe,
  • stawki ryczałtowe,
  • kwoty ryczałtowe,
  • sposób księgowania.

Koszty pośrednie:

  • zmiany dla projektów inwestycyjnych,

Cross-financing – nowa definicja a trwałość projektu.

Zwroty i korekty we wniosku o płatność w CST.

Specyfika zwrotów w projektach PUP-ów.

Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych – opisy, kto kiedy ich dokonuje.

Wymogi archiwizacji dokumentacji projektowej a przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji w JSFP.

Prawidłowe rozliczanie umów- zlecenia oraz dokumentacja z tym związana – omówienie na przykładach.

Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach.

Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe – różne przypadki.

VAT w projektach.

Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT.

Zwroty w okresie trwałości.

Najważniejsze zapisy wytycznych w zakresie nieprawidłowości na lata 2021-2027.

Sesja pytania i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-09-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-09-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte