09.09.2021

Czwartek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami przygotowania audytu wewnętrznego w administracji publicznej, zasad jego przeprowadzenia i przygotowania dokumentacji audytu. W trakcie szkolenia zostaną poruszone kwestie rozróżnienia rodzajów audytu, kodeksu etyki, oraz doskonalenia zawodowego audytorów.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz sekretarzy urzędów, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Wojciech A. Polakiewicz

trener i doradca, Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

09.09.2021 (Czwartek)

Wstęp.

 • cel działania audytu wewnętrznego,
 • rozróżnienie pojęcia audyt wewnętrzny od audytu, auditu i audytu zewnętrznego,
 • różnice pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą,
 • standardy IIA,
 • kodeks etyki,
 • specyfika prowadzenia audytu wewnętrznego w administracji publicznej.

Prowadzenie audytu wewnętrznego.

 • dokumentacja audytorska,
 • planowanie i sprawozdawczość,
 • realizacja zadania zapewniającego,
 • realizacja czynności doradczych,
 • realizacja monitorowania wykonania rekomendacji i czynności sprawdzających,
 • relacje z kierownictwem i personelem,
 • prezentacja pracy audytorskiej.

Zakończenie. 

 • doskonalenie zawodowe,
 • promocja swojej marki.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-09-2021)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-09-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne ujęcie prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze publicznym

Online, 09.09.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi