12.03.2024

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego, omówienie zasad ewidencji Programu Modernizacji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.03.2024 (Wtorek)

Podstawowa dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych niezbędna do ustalenia prawidłowych zasad regulujących gospodarkę finansową (co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady najczęstszych błędów).

Zaciąganie zobowiązań i wykonanie wydatków bez upoważnienia, wynikającego z planu finansowego, budżetu JST, WPF, przepisów prawa.

Niezgodność sprawozdań finansowych z ewidencją księgową.

Zakładowy plan kont a prawidłowe powiązanie z systemami komputerowymi.

Analiza wraz z przykładami wybranymi z najczęściej występujących nieprawidłowości skutkującymi naruszeniem dyscypliny finansów publicznych m.in. w

  • dokonywania wydatków,
  • zaciągania zobowiązań,
  • nieterminowych zapłat.

Zaangażowanie wydatków – zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie ich ewidencji w zakresie:

  • zapewnienia prawidłowości ewidencjonowania zaangażowania,
  • istotnych różnic między zobowiązaniem a zaangażowaniem,
  • zasad ujmowania zaangażowania w sprawozdaniach budżetowych Rb-28 (państwowe) i Rb-28S (samorządowe),
  • rodzajów dokumentów, które powinny stanowić podstawę zapisu zaangażowania wydatków w księgach rachunkowych itp.

Ewidencja w programie finansowo-księgowym a błędy w prowadzaniu danych.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-03-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-03-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Błędy i nieprawidłowości w gospodarce finansowej i rachunkowości JSFP

Online, 12.03.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi