26.10.2023

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy związanej ze skuteczną i efektywną komunikacją w zespole.

Jako uczestnik pozyskasz wiedzę na temat technik i styli komunikacyjnych, a także sposobów zarządzania i budowania zespołu. Omówiona zostanie także rola przełożonego w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi i zasady ich rozwiązywania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę zarządzającą i kierowniczą sektora publicznego oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.10.2023 (Czwartek)

Asertywna komunikacja w zespole:

  • rozwijanie asertywności,
  • komunikacja w zespole a asertywność,
  • stanowcze wyrażanie opinii i przekonywanie do swoich racji,
  • obrona własnego zdania, przyjmowanie ocen, obrona własnych praw,
  • radzenie sobie z presją, manipulacją,
  • techniki wywierania wpływu,
  • radzenie sobie z krytyką i agresją w zespole,
  • rozwiązywanie sytuacji trudnych w zespole.

Style i techniki komunikacji w zespole:

  • omówienie podstawowych elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  • aktywne słuchanie,
  • typy osobowości w zespole,
  • rola emocji w kontaktach interpersonalnych w zespole,
  • komunikacja bez agresji – jak to osiągnąć,
  • komunikacja w sytuacjach kryzysowych,
  • konstruktywna informacja zwrotna,
  • bariery komunikacyjne,
  • najczęściej popełniane błędy komunikacyjne,
  • zarządzanie plotką w zespole.

Budowanie zespołu, komunikacji i relacji:

  • zespół – definicja,
  • cechy skutecznego zespołu,
  • zespół w administracji publicznej,
  • komunikacja w zespole,
  • etapy tworzenia zespołu,
  • narzędzia usprawniające komunikację w zespole.

Konflikt w zespole:

  • konflikt – podstawowe definicje,
  • techniki rozwiązywania konfliktów,
  • rola przełożonego w zarządzaniu konfliktem,
  • praca w zespole ukierunkowana na rozwiązanie konfliktu,
  • profilaktyka i przeciwdziałanie pojawieniu się konfliktów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-10-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Vademecum kadry zarządzającej i kierowniczej – skuteczne budowanie zespołu

Online, 26.10.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi