24.03.2021

Środa

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest ułatwienie pracownikom odpowiedzialnym za wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pozwoleń na sprzedaż alkoholu, a także na zamieszczanie reklam istoty wspólnot mieszkaniowych, a także budynków wielolokalowych objętych współwłasnością „zwykłą”. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną zasady reprezentacji w/w, podejmowania uchwał, a także pojęcie czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Przekazana wiedza ma ułatwić wydawanie decyzji administracyjnych i komunikację z wnioskującymi o nie.

Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest także pracownikom zarządu budynków komunalnych, którzy borykają się z problemami prawidłowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.

Prowadzący
Agnieszka Lisak

Radca prawny. Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.03.2021 (Środa)

Wspólnoty mieszkaniowe:

  • co to jest wspólnota mieszkaniowa?
  • kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?
  • czy wspólnota mieszkaniowa podlega rejestracji?
  • adres wspólnoty mieszkaniowej,
  • zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej,
  • mała i duża wspólnota mieszkaniowa, czym się od siebie różnią?
  • zasady reprezentacji małych wspólnota mieszkaniowych,
  • zasady reprezentacji dużych wspólnot mieszkaniowych,
  • kiedy we wspólnotach mieszkaniowych należy podejmować uchwały?
  • czy mała wspólnota mieszkaniowa może mieć zarząd?
  • zarząd w dużej wspólnocie mieszkaniowej,
  • pojęcie czynności zwykłego zarządu i przekraczających zakres zwykłego zarządu w kontekście zasad reprezentacji,
  • co to jest zarząd powierzony?
  • zarząd a zarządca,
  • kto to jest zarządca sądowy?
  • pełnomocnictwo wystawione zarządcy do reprezentowania wspólnoty, jakie elementy powinno zawierać?
  • pełnomocnictwo dla zarządcy a uchwała,
  • uchwała zarządu a uchwała wspólnoty,
  • zasady liczenia głosów przy podejmowania uchwał przez wspólnoty,
  • zasady odpowiedzialności za długi wspólnot mieszkaniowych,
  • egzekucja w stosunku do majątku wspólnoty mieszkaniowej.

Zasady funkcjonowania budynków wielolokalowych nieobjętych wspólnotami:

  • kiedy do budynków wielolokalowych stosujemy Ustawę o własności lokali a kiedy Kodeks cywilny?
  • zasady funkcjonowania budynków wielolokalowych nie objętych wspólnotami mieszkaniowymi,
  • zasady podejmowania decyzji w w/w budynkach,
  • decyzja współwłaścicieli co do określonych spraw, czy też uchwała?
  • zasady udzielania pełnomocnictw,
  • pojęcie czynności zwykłego zarządu i przekraczających zakres zwykłego zarządu w w/w budynkach,
  • zasady reprezentacji współwłaścicieli w w/w budynkach,
  • kiedy współwłaścicieli reprezentuje zarządca sądowy?
  • czy przy „zwykłej” współwłasności budynku może występować zarząd?

Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych:

  • zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście problematyki wspólnota mieszkaniowych, ustalania ilości współwłaścicieli i mieszkań (praca z dokumentem),
  • zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście funkcjonowania budynków objętych „zwykłą” współwłasnością, ustalania ilości współwłaścicieli i zasad reprezentacji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "19-03-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Cywilnoprawne aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i budynków wielolokalowych nieobjętych wspólnotami

Online, 24.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi