Termin szkolenia gwarantowany
24.08.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Równoważny czas pracy jest stosunkowo często stosowanym systemem czasu pracy zarówno w sferze pozabudżetowej, jak i budżetowej. To system z założenia niejako o zmiennej ilości godzin pracy, także często dni pracy w poszczególnych tygodniach, co wprost powiązane jest z koniecznością tworzenia harmonogramów czasu pracy. Te zaś częściej niż przy systemie podstawowym zawierają błędy.

Na szkoleniu przedstawiony zostanie system ten w sposób kompleksowy, poczynając od podstawowych pojęć związanych z czasem pracy i ich przełożeniem na specyfikę równoważnego czasu pracy, przez zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy, na rozliczaniu czasu pracy w tym systemie kończąc.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • omówienie studium przypadków
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów kadrowo-płacowych, bezpośrednich przełożonych osób zatrudnionych w systemie równoważnym jako osób, które najczęściej tworzą rozkłady czasu pracy dla podległych pracowników.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.08.2021 (Wtorek)

Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

  • czas pracy,
  • normy czasu pracy: dobowa, przeciętnie tygodniowa,
  • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
  • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
  • okres rozliczeniowy czasu pracy,
  • pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej,
  • odpoczynek dobowy,
  • odpoczynek tygodniowy.

Podstawowe informacje dotyczące systemu równoważnego czasu pracy:

  • istota równoważnego czasu pracy,
  • różnice pomiędzy systemem podstawowym (8-godzinnym) a systemem równoważnym.

Harmonogramy (grafiki) pracy:

  • obowiązek tworzenia,
  • sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów,
  • dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego.

Zasady tworzenia harmonogramów w systemie równoważnym:

  • znaczenie zapisów prawa wewnętrznego dotyczących czasu pracy,
  • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym,
  • godziny rozpoczynania i kończenia pracy,
  • odpoczynki dobowe,
  • prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych (pojęcie tygodnia odnośnie czasu pracy, ograniczenie czasu prawidłowego odpoczynku końcem tygodnia),
  • ilość dni wolnych od pracy,
  • pojęcie dnia wolnego od pracy,
  • planowanie pracy w niedziele i święta,
  • powtarzające się błędy w harmonogramach.

Praca w godzinach nadliczbowych:

  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
  • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
  • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
  • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
  • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
  • rekompensowanie pracy nadliczbowej – wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego.

Praca w dniu wolnym od pracy i jej rozliczanie:

  • praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
  • praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy.

Praca w niedziele i święta:

  • pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,
  • rekompensowanie pracy w niedziele i święta – czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-08-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-08-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Równoważny czas pracy – planowanie i rozliczanie czasu pracy

Online, 24.08.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi