22.06.2023

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie czasu pracy, rozstrzygnięcie pierwszeństwa stosowania poszczególnych przepisów oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących czasu pracy w instytucji. Przy poszczególnych zagadnieniach będą omawiane również przepisy odrębne dotyczące czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy kierowców. Specyfika działalności instytucji kultury skutkuje m.in. obowiązywaniem części szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy zatrudnionych pracowników.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za organizację pracy podległych pracowników w państwowych i samorządowych instytucjach kultury.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.06.2023 (Czwartek)

Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury.

Czas pracy – podstawowe zagadnienia:

  • pojęcie czasu pracy, odrębne definicja czasu pracy kierowcy,
  • normy czasu pracy,
  • czas pracy w podróży służbowej,
  • okresy rozliczeniowe.

Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej, zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy oraz indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców.

Systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny, przerywany.

Rozkłady czasu pracy:

  • rozkład w regulaminie pracy,
  • harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego,
  • zwolnienie z obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy kierowców,
  • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
  • zasady tworzenia harmonogramów, najczęściej występujące błędy w harmonogramach.

Konsekwencje obowiązywania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych:

  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • limity godzin nadliczbowych – dobowy, średniotygodniowy, roczny, odrębna regulacja dotycząca rocznego limitu nadgodzin kierowców,
  • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
  • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
  • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
  • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
  • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
  • rekompensowanie pracy nadliczbowej.

Szczególna możliwość rekompensaty dni wolnych dla pracowników instytucji kultury.

Praca w niedziele i święta:

  • pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,
  • rekompensowanie pracy w niedziele i święta – czas wolny lub dodatek,
  • brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli.

Praca w porze nocnej.

Przykładowe zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy, odrębne regulacje regulaminu dotyczące czasu pracy kierowców.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-06-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-06-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Czas pracy w instytucjach kultury - planowanie, rozliczanie, regulacje wewnętrzne

Online, 22.06.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi