Termin szkolenia gwarantowany
17.03.2021

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie konsekwencji i możliwości jakie niosą za sobą przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy oraz ustawy o czasie pracy kierowców, a także uwrażliwienie na często występujące błędy w zakresie czasu pracy pracowników, w tym czasu pracy kierowców samochodów osobowych. Na szkoleniu zostaną poruszone także zagadnienia dotyczące czasu pracy przy pracy zdalnej.

Przepisy dotyczące czasu pracy należą do najbardziej skomplikowanych regulacji prawa pracy. Jednocześnie są jedną z najważniejszych grup przepisów. Ich przestrzeganie jest  zarówno chętnie kontrolowane przez PIP, jak też często przepisy te są podstawą dochodzenia roszczeń finansowych przez pracowników

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za organizację pracy podległych pracowników.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.03.2021 (Środa)

Szczególne regulacje dotyczące czasu pracy zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych.

Podstawowe pojęcia:

  • definicja czasu pracy, odrębna definicja czasu pracy kierowców,
  • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa,
  • okresy rozliczeniowe,
  • ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.

Czas pracy w podróży służbowej.

Rozkłady i harmonogramy czasu pracy:

  • rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy,
  • minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów,
  • dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów,
  • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy w jednostce samorządowej – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania,
  • najczęstsze błędy w harmonogramach,
  • przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy,
  • przykładowe harmonogramy w systemie podstawowym i równoważnym i ich omówienie.

Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy:

  • obowiązek zapewnienia,
  • wypoczynki podczas delegacji.

Wybrane, elastyczne systemy czasu pracy:

  • podstawowy system czasu pracy,
  • równoważny system czasu pracy i jego odmiany,
  • praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym,
  • zadaniowy czas pracy – kiedy można i kiedy warto wprowadzić.

Ewidencja czasu pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych, w tym regulacje wyłączające z pojęcia pracy nadliczbowej odpracowywania wyjść prywatnych:

  • przesłanki pracy w nadgodzinach,
  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • nadgodziny w podstawowym i równoważnym czasie pracy,
  • nadgodziny w dniach wolnych, niedziele i święta,
  • rekompensowanie pracy nadliczbowej.

Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Dyżury:

  • dopuszczalność zlecania dyżurów,
  • rekompensowanie czasu dyżuru.

Praca w porze nocnej:

  • pora nocna w zakładzie pracy,
  • dodatek z tytułu pracy w nocy.

Praca w niedziele i święta:

  • pojęcie niedzieli i święta,
  • dozwolona praca w niedziele i święta,
  • rekompensowanie pracy w niedziele i święta,
  • niedziela wolna od pracy.

Odrębności wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców odnoszące się do kierowców samochodów osobowych:

  • zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców,
  • okresy pozostawania w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru,
  • porozumienie dotyczące stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy,
  • nadgodziny,
  • minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe,
  • planowanie czasu pracy kierowców,
  • obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy.

Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców samochodów osobowych.

Czas pracy przy pracy zdalnej:

  • obowiązujące regulacje dotyczące systemu, okresu rozliczeniowego i rozkładu czasu pracy,
  • harmonogramy czasu pracy,
  • zmiany regulacji wewnętrznych odnoszących się do czasu pracy – zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy, możliwości wynikające z „tarczy antykryzysowej” dla części pracodawców,
  • zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
  • zmiana systemu czasu pracy na wiosek pracownika,
  • praca w godzinach nadliczbowych,
  • pełnienie dyżurów,
  • odpoczynki dobowe i tygodniowe,
  • potwierdzanie obecności w pracy i godzin pracy,
  • ewidencja czasu pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Czas pracy w samorządzie z uwzględnieniem czasu pracy kierowców samochodów osobowych oraz pracy zdalnej

Online, 17.03.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi