Termin szkolenia gwarantowany
20.04.2022

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

W lutym 2022 r., na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Objęły one również kierowców mniejszych pojazdów.

Celem ustawy jest transpozycja do polskiego porządku prawnego art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. Celem dyrektywy jest zapewnienie równowagi między poprawą warunków socjalnych i warunków pracy kierowców a zwiększeniem swobody świadczenia usług transportu drogowego w oparciu o uczciwą konkurencję między krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami, co w konsekwencji powinno przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej.

Mówiąc o czasie pracy kierowców zwykle myśli się o kierowcach większych pojazdów. Problematyczna w praktyce jest jednak również kwestia organizacji czasu pracy tych pracowników, którzy prowadzą mniejsze pojazdy, których to osób jest dosyć dużo. Pojazdy do 3,5 tony to wiele pojazdów dostawczych, samochodów osobowych, minibusów.

Do tej grupy kierowców znajdują zastosowanie w zakresie czasu pracy zarówno przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – ale z pewnymi wyłączeniami – jak i Kodeksu pracy. Tworzy to często dosyć skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się jeszcze specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i księgowości, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za organizację pracy podległych pracowników.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.04.2022 (Środa)

Przepisy regulujące czas pracy kierowców:

  • rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?

  • zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców – wyłączenia,

  • kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą,

  • do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy?

Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:

  • odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców,
  • okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy – kiedy wliczamy do czasu pracy a kiedy do czasu dyżuru,
  • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa,
  • okresy rozliczeniowe czasu pracy,
  • ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy,
  • pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej,
  • indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy) – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.

Rozkłady i harmonogramy czasu pracy:

  • harmonogramy czasu pracy,
  • brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów,
  • zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy.

Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy:

  • odpoczynek dobowy,
  • czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?
  • odpoczynek tygodniowy,
  • w jaki sposób odpoczynek musi być zapewniony? pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek.

Wybrane systemy czasu pracy:

  • podstawowy system czasu pracy,
  • równoważny system czasu pracy i jego odmiany,
  • praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym.

Praca w godzinach nadliczbowych:

  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • limity godzin nadliczbowych kierowcy,
  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
  • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
  • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
  • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.

Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta – zasady rekompensaty.

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy – zmiany od lutego 2022 r.! Zmiany dotyczą sposobu prowadzenia ewidencji i okresu jej przechowywania.

Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy.

Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców:

  • wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców,
  • zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta,
  • system równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów – czy taki „zestaw” regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-04-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-04-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte