Termin szkolenia gwarantowany
16.04.2020

Czwartek

10:00-13:00
Internet
od PLN
Cel

Wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na rynek pracy stanowi dla pracodawców istotne wyzwanie, dlatego ważne jest, aby w sposób elastyczny reagować na zachodzące zmiany.

Na naszym szkoleniu uczestnicy będą mogli poznać zmiany w prawie pracy dotyczące organizacji czasu pracy, które wprowadzają nowe przepisy związane z występującym w Polsce stanem epidemii. Z uwagi na wyjątkowość i oryginalność sytuacji, a także to, że nie jest znany okres, przez który taki stan może się utrzymywać, bardzo istotne jest, aby dostosować zarządzanie swoim personelem do nowej sytuacji.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr, osoby zarządzające oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Dzień 1

16.04.2020 (Czwartek)

Obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia:

  • który pracodawca może zastosować przepisy zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw pojęcie spadku obrotów gospodarczych,
  • zakres możliwego obniżenia wymiaru,
  • porozumienie z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników – zawarcie, minimalna treść,
  • brak konieczności zmian indywidualnych umów o pracę,
  • dofinansowanie wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy.

Uprawnienia szczególne odnośnie czasu pracy zawarte w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy i polecenia pracy w godzinach nadliczbowych:

  • pracodawcy objęci możliwościami szczególnymi,
  • wyłączenie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • konieczność zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia pracownikom.

Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy:

  • pracodawcy uprawnieni – spadek obrotów gospodarczych, brak zaległości publicznych, wyjątki od wymogu braku zaległości,
  • maksymalne ograniczenie odpoczynków,
  • równoważenie skróconych odpoczynków,
  • system równoważny i przedłużony okres rozliczeniowy,
  • porozumienie odnośnie systemu równoważnego i przedłużonego okresu rozliczeniowego,
  • obowiązek przekazania kopii porozumienia PIP.

Ograniczenie zakazu pracy w handlu w niedziele.

Zmiany w zakresie czasu pracy dokonywane przez pracodawców nie objętych szczególnymi regulacjami ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

  • zmiana systemu, okresu rozliczeniowego lub rozkładu czasu pracy oraz zmiana wymiaru czasu pracy – procedura zmian, kiedy zmiana regulaminu pracy, możliwość zmian na podstawie wniosku pracownika lub porozumienia z pracownikiem.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(5) "after"
	string(10) "10-04-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Organizacja czasu pracy po zmianach wynikających z ustawy antywirusowej (szkolenie online)

Internet, 16.04.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi