Termin szkolenia gwarantowany
10.06.2020

Środa

Internet
od PLN
Cel

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z czasem pracy w instytucjach kultury – wybrane zagadnienia związane z tworzeniem rozkładów czasu pracy, zmianą i dostosowaniem wewnętrznych regulacji do zmieniającej się sytuacji (ograniczenie działalności, praca zdalna, zmiany w działaniu instytucji).

Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w instytucjach kultury.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej

Dzień 1

10.06.2020 (Środa)

Instytucje kultury i pracownicy instytucji kultury.

Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury.

Czas pracy – podstawowe zagadnienia:

  • pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy,
  • normy czasu pracy – czas pracy w podróży służbowej – okresy wliczane i niewliczane, odpoczynki, wyjazdy w dni wolne od pracy,
  • okresy rozliczeniowe,
  • minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe,
  • doba pracownicza.

Rozkłady czasu pracy:

  • rozkład w regulaminie pracy,
  • harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego,
  • planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
  • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.

Praca w godzinach nadliczbowych:

  • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
  • polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
  • nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
  • nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
  • nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
  • nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
  • rekompensowanie pracy nadliczbowej.

Zmiany w zakresie czasu pracy – praca zdalna, okresy obniżonego zapotrzebowania na pracę itp.:

  • dostosowanie regulacji wewnętrznych dotyczących czasu pracy do aktualnych potrzeb – zmiana okresów rozliczeniowych, systemów i rozkładów czasu pracy,
  • zmiany regulaminu pracy lub obwieszczenia,
  • inne rozkłady i systemu na wniosek pracownika – wniosek, zmiana umowy,
  • czas pracy przy pracy zdalnej – obowiązki pracownika, zmiany i dostosowanie do potrzeb pracodawcy, odpoczynki, nadgodziny,
  • ewidencja czasu pracy – praca zdalna, przestój.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

	string(5) "after"
	string(10) "05-06-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Czas pracy w instytucjach kultury (szkolenie online)

Internet, 10.06.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi