Termin szkolenia gwarantowany
22.07.2021

Czwartek

Online
od 549.00 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu czasu pracy w instytucji kultury. Omówione zostaną m.in. rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób zarządzających personelem i pracowników działów kadrowych w instytucjach kultury.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.07.2021 (Czwartek)

Wewnętrzne źródła prawa pracy:

 • obowiązkowe regulaminy,
 • przepisy powszechnego prawa pracy a zapisy regulaminów – pierwszeństwo stosowania, konsekwencje nieważności zapisu niezgodnego z prawem,
 • tryb ustalania regulaminów,
 • wejście w życie regulaminów.

Rozkłady, systemy i okresy rozliczeniowe w regulaminie pracy.

Pojęcie czasu pracy, podstawowe pojęcia.

Rozkłady czasu pracy:

 • rozkłady stałe,
 • zasady tworzenia harmonogramów,
 • granice, po których można poruszać się tworząc harmonogramy,
 • zapisy o możliwości zmian harmonogramów.

Systemy czasu pracy:

 • przypisanie systemów do poszczególnych grup pracowników,
 • system podstawowy,
 • system równoważny,
 • system równoważny połączony z przerywanym,
 • system zadaniowy.

Okresy rozliczeniowe czasu pracy.

Wyodrębnienie w regulaminie kierowców.

Pora nocna.

Niedziele i święta – dostosowanie godzin granicznych tych dni do potrzeb instytucji.

Zlecanie pracy nadliczbowej.

Obowiązku przełożonych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449.00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-07-2021)
 • 549.00 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-07-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Tworzenie wewnętrznych rozwiązań dotyczących czasu pracy w instytucjach kultury – planowanie, rozliczanie i ewidencja (kurs VK - zjazd II)

Online, 22.07.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi