10.12.2020

Czwartek

10:00-15:00
Online
od 399 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe, a jakie takimi podróżami nie są i tym samym nie można w związku z nimi wypłacać świadczeń delegacyjnych.  Udział w szkoleniu rozwieje wątpliwości dotyczące bardzo istotnej i trudnej tematyki, jaką jest rozliczanie czasu pracy podczas delegacji. Duży nacisk położony zostanie na kwestię świadczeń delegacyjnych. I wreszcie, przeanalizowane zostanie samo polecenie wyjazdu służbowego i konsekwencje – w wielu przypadkach nie brane pod uwagę przez zlecających wyjazd – wprowadzania do nich określonych zapisów.

Metodyka
 • dyskusja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w agencjach wykonawczych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

10.12.2020 (Czwartek)

Pojęcie podróży służbowej – jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe.

Określenie miejsca pracy:

  • pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu,
  • pracownicy mobilni,
  • konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy,
  • podróże pracowników zatrudnionych na pewnym obszarze.

Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.

Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową.

Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych.

Świadczenia z tytułu delegacji krajowych:

  • diety,
  • koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów),
  • ryczałty na jazdy lokalne,
  • noclegi,
  • inne wydatki.

Czas pracy w delegacji:

  • część delegacji zaliczana do czasu pracy,
  • część delegacji niezaliczana do czasu pracy,
  • nadgodziny,
  • okresy minimalnego wypoczynku,
  • korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.

Wewnętrzne regulacje dotyczące podróży służbowych:

  • regulamin wynagradzania,
  • instrukcja w sprawie podróży służbowych: zakres regulacyjny, proponowane zapisy i rozwiązania.

Świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z pobytem na szkoleniach lub spotkaniach firmowych (m. in. noclegi, wyżywienie) a przychody pracowników.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "08-12-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczenia krajowych podróży służbowych w agencjach wykonawczych (szkolenie online)

Online, 10.12.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi