31.03.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie istotnych informacji związanych z podróżami służbowymi, m.in. definicji, rozliczania kosztów, diety w czasie podróży czy kontroli przy ich rozliczaniu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są osoby pracujące już w komórkach finansowo-księgowych, oraz działach kadrowych które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat podróży służbowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

31.03.2023 (Piątek)

Przepisy prawne regulujące podróże służbowe pracowników.

Na jakie świadczenia z tytułu podróży służbowej można liczyć?

Podróż służbowa – co to w ogóle znaczy?

  • czym jest polecenie pracodawcy?
  • czym jest określone zadanie?
  • czym jest stałe miejsce pracy?
  • miejsce delegowania oraz powrotu z podróży służbowej,
  • podróż służbowa a oddelegowanie.

Dieta. Jak ją właściwie ustalić i rozliczyć.

Koszty przejazdu. Kiedy można wykorzystać samochód prywatny?

Ryczałt na dojazd środkami komunikacji miejscowej.

Koszty noclegu. Ryczałt czy faktura?

  • definicja obiektu hotelarskiego,
  • definicja usługi hotelarskiej,
  • rodzaje obiektów hotelarskich.

Inne wydatki związane z podróżą służbową.

Ile mamy czasu na rozliczenie delegacji?

Zasady udzielania zaliczek na poczet podróży służbowej.

Wycena kosztu zagranicznej podróży służbowej.

Ewidencja w księgach rachunkowych.

Na jakich kontach i paragrafach ująć wydatki związane z podróżami służbowymi?

Jak angażować delegacje?

Podróże służbowe w kraju. Jaki podatek i składki ZUS?

Podróż służbowa kierowcy.

Elementy kontroli przy rozliczaniu podroży służbowej:

  • kontrola merytoryczna,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • wstępna kontrola dokumentów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-03-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – bez tajemnic, rozliczanie i ewidencja księgowa

Online, 31.03.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi