Termin szkolenia gwarantowany
06.12.2021

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest kompleksowe prześledzenie procesu naliczania, rozliczania, ewidencji, windykacji  i sprawozdawania z realizacji niepodatkowych dochodów budżetowych jednostek budżetowych. Wykładowca porusza zagadnienia, na które służy księgowe powinny zwrócić szczególną uwagę, biorąc pod uwagę nieprawidłowości sformułowane przez NIK w konsekwencji prowadzonych kontroli.

Tematem szkolenia są dochody jednostek budżetowych w kontekście ewidencji rachunkowej. Jednostki budżetowe ewidencjonują wpływy środków pieniężnych, które zasadniczo stanowią dochody budżetowe. Rozliczenia z tego tytułu podlegają budżetowaniu w planie finansowym dochodów i sprawozdawczości budżetowej RB-27, RB-27S oraz RB-N.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności zajmujących się dochodami i należnościami budżetowymi.

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

06.12.2021 (Poniedzialek)

Organizacja ewidencji w zakresie dochodów:

  • obowiązek sprawozdawczy Rb-27 (S,ZZ) i Rb-N,
  • organizacja ewidencji rozrachunków w zakresie dochodów budżetowych,
  • należności krótko- i  długoterminowe. Konta 221 i 226,
  • ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej.

Naliczanie należności:

  • należności zafakturowane w bieżącym roku z terminem płatności przypadającym w roku kolejnym – ewidencja i ujęcie w sprawozdawcze,
  • dochody ze sprzedaży składników majątku,
  • dochody ze sprzedaży złomu.

Podatek od towarów i usług w dochodach:

  • VAT w państwowych jednostkach budżetowych,
  •  VAT w samorządowych jednostkach budżetowych.

Należności uboczne:

  • rekompensata za koszty odzyskiwania należności,
  • naliczanie i rozliczanie odsetek: podatkowych, od zaległości i od zaległości w transakcjach handlowych.

Wpływy dochodów:

  • wpływy do wyjaśnienia,
  • nadpłaty,
  • niepełne wpłaty dochodów.

Odpisy aktualizujące należności.

Egzekucja należności w ujęciu ewidencyjnym:

  • niedochodzenie należności,
  • potrącenie,
  • kompensata,
  • przedawnienie.

Sprawozdawczość:

  • ujęcie dochodów budżetowych w sprawozdaniach RB-27 (S) i RB-N,
  • należności uboczne,
  • należności sporne,
  • należności dochodzone na drodze sądowej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-12-2021)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-12-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte