Termin szkolenia gwarantowany
27.06.2019

Czwartek

Kraków
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest kompleksowe prześledzenie procesu naliczania, rozliczania, ewidencji, windykacji  i sprawozdawania z realizacji niepodatkowych dochodów budżetowych jednostek budżetowych. Wykładowca porusza zagadnienia, na które służy księgowe powinny zwrócić szczególną uwagę, biorąc pod uwagę nieprawidłowości sformułowane przez NIK w konsekwencji prowadzonych kontroli.

Tematem szkolenia są dochody jednostek budżetowych w kontekście ewidencji rachunkowej. Jednostki budżetowe ewidencjonują wpływy środków pieniężnych, które zasadniczo stanowią dochody budżetowe. Rozliczenia z tego tytułu podlegają budżetowaniu w planie finansowym dochodów i sprawozdawczości budżetowej RB-27, RB-27S oraz RB-N.

NULL
Czas trwania
9:30-15:30
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności zajmujących się dochodami i należnościami budżetowymi.

Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
06.12.2021 Dochody budżetowe w jednostkach budżetowych Online Ireneusz Rosiek Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

27.06.2019 (Czwartek)

9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

Organizacja ewidencji w zakresie dochodów:

 • obowiązek sprawozdawczy Rb-27 (S,ZZ) i Rb-N,
 • organizacja ewidencji rozrachunków w zakresie dochodów budżetowych,
 • należności krótko- i  długoterminowe. Konta 221 i 226,
 • ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej.

Naliczanie należności:

 • należności zafakturowane w bieżącym roku z terminem płatności przypadającym w roku kolejnym – ewidencja i ujęcie w sprawozdawcze,
 • dochody ze sprzedaży składników majątku,
 • dochody ze sprzedaży złomu.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Podatek od towarów i usług w dochodach:

 • VAT w państwowych jednostkach budżetowych,
 •  VAT w samorządowych jednostkach budżetowych.

Należności uboczne:

 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek: podatkowych, od zaległości i od zaległości w transakcjach handlowych.

Wpływy dochodów:

 • wpływy do wyjaśnienia,
 • nadpłaty,
 • niepełne wpłaty dochodów.
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Odpisy aktualizujące należności.

Egzekucja należności w ujęciu ewidencyjnym:

 • niedochodzenie należności,
 • potrącenie,
 • kompensata,
 • przedawnienie,

Sprawozdawczość:

 • ujęcie dochodów budżetowych w sprawozdaniach RB-27 (S) i RB-N,
 • należności uboczne,
 • należności sporne,
 • należności dochodzone na drodze sądowej.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Dyskusja.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Dochody budżetowe w jednostkach budżetowych

Kraków, 27.06.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi