Termin szkolenia gwarantowany
27.08.2020

Czwartek

10:00-15:00
Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest kompleksowe prześledzenie procesu naliczania, rozliczania, ewidencji, windykacji  i sprawozdawania z realizacji niepodatkowych dochodów budżetowych jednostek budżetowych. Wykładowca porusza zagadnienia, na które służy księgowe powinny zwrócić szczególną uwagę, biorąc pod uwagę nieprawidłowości sformułowane przez NIK w konsekwencji prowadzonych kontroli.

Tematem szkolenia są dochody jednostek budżetowych w kontekście ewidencji rachunkowej. Jednostki budżetowe ewidencjonują wpływy środków pieniężnych, które zasadniczo stanowią dochody budżetowe. Rozliczenia z tego tytułu podlegają budżetowaniu w planie finansowym dochodów i sprawozdawczości budżetowej RB-27, RB-27S oraz RB-N.

Metodyka
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności zajmujących się dochodami i należnościami budżetowymi.

Prowadzący
dr Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Interesuje się kontrolą zarządczą i zarządzaniem publicznym.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Kolejny termin szkolenia
14.10.2020 Dochody budżetowe w jednostkach budżetowych (szkolenie online) Online dr Ireneusz Rosiek Termin szkolenia gwarantowany

Dzień 1

27.08.2020 (Czwartek)

Organizacja ewidencji w zakresie dochodów:

  • obowiązek sprawozdawczy Rb-27 (S,ZZ) i Rb-N,
  • organizacja ewidencji rozrachunków w zakresie dochodów budżetowych,
  • należności krótko- i  długoterminowe. Konta 221 i 226,
  • ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej.

Naliczanie należności:

  • należności zafakturowane w bieżącym roku z terminem płatności przypadającym w roku kolejnym – ewidencja i ujęcie w sprawozdawcze,
  • dochody ze sprzedaży składników majątku,
  • dochody ze sprzedaży złomu.

Podatek od towarów i usług w dochodach:

  • VAT w państwowych jednostkach budżetowych,
  •  VAT w samorządowych jednostkach budżetowych.

Należności uboczne:

  • rekompensata za koszty odzyskiwania należności,
  • naliczanie i rozliczanie odsetek: podatkowych, od zaległości i od zaległości w transakcjach handlowych.

Wpływy dochodów:

  • wpływy do wyjaśnienia,
  • nadpłaty,
  • niepełne wpłaty dochodów.

Odpisy aktualizujące należności.

Egzekucja należności w ujęciu ewidencyjnym:

  • niedochodzenie należności,
  • potrącenie,
  • kompensata,
  • przedawnienie.

Sprawozdawczość:

  • ujęcie dochodów budżetowych w sprawozdaniach RB-27 (S) i RB-N,
  • należności uboczne,
  • należności sporne,
  • należności dochodzone na drodze sądowej.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-08-2020)
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-08-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
	string(5) "after"
	string(10) "24-08-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Dochody budżetowe w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Online, 27.08.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi