05.07.2024

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dochodami i wydatkami, które są podstawowym aspektem funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowy ich obieg i zasady realizacji definiuje ustawa o finansach publicznych. Szkolenie przybliży uczestnikom podstawowe reguły w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Do udziału zapraszamy głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w JSFP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

05.07.2024 (Piątek)

Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna, należności sporne, nadpłaty, przedawnienia.

Udzielanie ulg w spłacie należności budżetowych:

  • umorzenie należności,
  • odroczenie terminu płatności,
  • rozłożenie zaległości na raty.

Odsetki od należności.

Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.

Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:

  • odsetki 090, 091, 092,
  • różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
  • związanych z majątkiem 077, 078, 087,
  • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
  • kary 057 i 058.

Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne – pojęcie, zasady. Zaangażowanie.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.

Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.

Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.

Wydatki niewygasające.

Problemy klasyfikacji wydatków m.in.:

  • materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
  • oprogramowania 430, a 421, 443, 424,
  • umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
  • nagród konkursowych 419, a 304
  • usług 430,
  • świadczeń 311, a 302,
  • ekspertyz 439,
  • tłumaczeń 438,
  • usług między jst 433,
  • energii 426,
  • usług zdrowotnych 428,
  • szkoleń 455, 470, a 430,
  • inwestycji 605 a 606, również wydatków w ramach inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 637 czy RFIL 610.

Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.

Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-07-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-07-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Dochody i wydatki jednostek budżetowych – ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa

Online, 05.07.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi