29.12.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej z uwzględnieniem najnowszych przepisów i orzecznictwa.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • kazusy
 • omówienie orzecznictwa
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających podmiotem leczniczym, osób, które mają do czynienia lub nadzorują dokumentację medyczną (sekretarki medyczne, pracownicy recepcji).

Prowadzący
Michał Rytel

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od lipca 2016 roku jestem członkiem Komisji ds. Integracji Środowiskowej i Pomocy Koleżeńskiej OIRP w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w samorządzie medycznym, biurze prawnym Rzecznika Praw Pacjenta, bankach jak i renomowanej warszawskiej kancelarii radcy prawnego. Obecnie prowadzi Kancelarię adwokacko-radcowską.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Akty prawne określające zakres i sposób prowadzenia dokumentacji medycznej ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Funkcja dokumentacji medycznej.

Rodzaje dokumentacji medycznej.

Główne zasady prowadzenia dokumentacji w postaci papierowej oraz elektronicznej.

Okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej:

  • krąg podmiotów uprawnionych,
  • formy udostępniania dokumentacji,
  • zasady udostępniania dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń.

Pobieranie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. Prawo do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu.

Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentacji medycznej pacjenta.

Najczęściej popełniane błędy w zakresie prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.

Kazusy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej.

Omówienie najważniejszego orzecznictwa; analiza stanu faktycznego oraz rozstrzygnięcia Sądu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi