Termin szkolenia gwarantowany
20.02.2024

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem doręczenia elektronicznego, procedurą uzyskania adresu do doręczeń, obsługą skrzynki do doręczeń, zasadami przyjmowania i wysyłki korespondencji w trybie doręczenia elektronicznego.

W dniu 12 grudnia 2023 r. Sejm znowelizował ustawę o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy nr 92). Zgodnie z przyjętą zmianą uruchomienie skrzynek na potrzeby publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej zostało opóźnione co najmniej do 30 marca 2024 r., ale nie później niż do 1 stycznia 2025 r.

Ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.)  wprowadza zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń, dokonując redefinicji standardów wymiany korespondencji i zastępując – przynajmniej w odniesieniu do podmiotów publicznych – papierową korespondencję tradycyjną – formami elektronicznymi.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za rejestrację, obieg, sporządzanie i wysyłkę dokumentów, a także do przedsiębiorców i osób wykonujących zawody zaufania publicznego oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z kilkunaste letnią praktyką zawodową, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
14.03.2024 E-doręczenia w świetle nowelizacji ustawy z dnia 12 grudnia 2023 r. Online Roman Stempel Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

20.02.2024 (Wtorek)

Podstawowe przepisy prawne dotyczące doręczeń elektronicznych:

  • ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
  • przepisy wykonawcze do ustawy,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Zakres regulacji i wdrażanie e-doręczeń:

  • definicje ustawowe,
  • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • operator wyznaczony,
  • publiczna usługa hybrydowa (zastosowanie, wyłączenia).

Adres do doręczeń elektronicznych i baza adresów – zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy:

  • ile adresów do doręczeń można mieć?
  • jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych?
  • na jaki okres następuje wpis do bazy?
  • jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy?
  • zarządzanie skrzynką doręczeń,
  • obowiązki operatora wyznaczonego,
  • wyjątki od doręczenia elektronicznego.

Praktyczna obsługa systemu:

  • uzyskanie adresu do e-doręczeń i aktywacja skrzynki,
  • obsługa skrzynki do e-doręczeń z poziomu serwisu internetowego,
  • obsługa skrzynki do e-doręczeń z poziomu systemu EZD,
  • dowód wysłania i dowód odbioru.

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa – procedura doręczenia:

  • doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety,
  • Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?
  • odpowiedzialność operatora wyznaczonego,
  • wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych,
  • doręczenia elektroniczne a system wykonywania czynności kancelaryjnych (EZD i tradycyjny).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-02-2024)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-02-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Najbliższe terminy:
14.03.2024 E-doręczenia w świetle nowelizacji ustawy z dnia 12 grudnia 2023 r. Online Roman Stempel Rekrutacja w toku