24-25.10.2023
Warszawa
od 1599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wprowadzenie do potrzeb odbiorców treści w dokumentach cyfrowych, omówienie wymogów prawnych oraz wprowadzenie do wytycznych standardu dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).
Szkolenie skupi się również na wyjaśnieniu standardu języka prostego (Plain Language) ISO 24495-1:2023, uczestnicy poznają dobre praktyki w przygotowaniu czytelnej i zrozumiałej zawartości dokumentów cyfrowych praktyczne zastosowanie wytycznych dostępnej komunikacji.
Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy z projektowania dokumentów cyfrowych pakietu MsOffice i budowania wiarygodnego wizerunku dla odbiorców treści.

Uczestnicy szkolenia powinni mieć własne laptopy z pakietem MsOffice minimum 2016. 

string(8) "standard"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Na sali

Szkolenie prowadzone stacjonarnie w sali szkoleniowej.

Metodyka
 • ćwiczenia indywidualne
 • metoda warsztatowa
 • praca na własnych komputerach
Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla koordynatorów dostępności JSFP oraz wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i poszerzaniem kwalifikacji zawodowych z zakresu dostępności cyfrowej.

Prowadzący
dr Izabela Mrochen

Współautorka tłumaczenia i redakcji polskiej wersji WCAG 2.1 w roku 2020. Autorka licznych artykułów i uczestnik projektów z zakresu dostępności cyfrowej od 2012 roku.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.10.2023 (Wtorek)

Odbiorcy treści cyfrowych – bariery w dostępie do informacji:

  • grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku),
  • wprowadzenie najważniejszych zagadnień dotyczących wad i dysfunkcji mających szczególny wpływ na sposób odbioru treści zamieszczanych w dokumentach cyfrowych i na stronach internetowych.

Wymagania standardu (normy unijnej) EN 301 549.

Wymagania zgodności poziomu dostępności według zasad WCAG 2.1 (23 techniki dla dokumentów w formacie PDF).

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 r.

Standard ISO 24495-1:2023 Plain Language – wprowadzenie rekomendacji do układu zawartości dokumentów zgodnie z 4 zasadami standardu języka prostego.

Zasada 1 Postrzegalność:

  • architektura informacji – warstwa wizualna a składnia i semantyka kodu źródłowego,
  • przykłady praktyczne znaczników w dokumentach cyfrowych,
  • omówienie pracy czytników ekranu w dokumentach.

Dobre praktyki w typografii:

  • odpowiedni dobór typu i wielkości czcionki,
  • wyróżnienie treści,
  • bloki tekstu (akapity, kolumny, formatowanie),
  • poprawny współczynnik kontrastu między tłem a tekstem,
  • poprawny współczynnik kontrastu elementów graficznych oraz hiperłączy względem tła i tekstu (WCAG 2.1).

Podstawy przygotowania treści nietekstowych:

  • zdjęcia, grafiki, wykresy, elementy dekoracyjne, obrazy tekstu, itp.
  • dobre praktyki w dodawaniu alternatywy tekstowej w dokumentach w formacie Word,
  • poprawna alternatywa tekstowa dla wykresów w postaci tabel,
  • zastosowanie znaczników oraz deseni w przygotowaniu wykresów.

Poprawna nawigacja w dokumentach cyfrowych:

  • wprowadzenie do wytycznych i kryteriów sukcesu Zasady 2 – Funkcjonalność,
  • nagłówek dokumentu (header) i stopka w dokumencie,
  • listy numerowane i listy punktowane,
  • hiperłącza/linki (tooltip/screen tip/title),
  • współczynnik kontrastu linków względem tła i tekstu.

Dobre praktyki w dostępności tabel w formacie Word:

  • kolumny i wiersze w tabelach,
  • nagłówki w tabelach,
  •  nawigacja.

Ćwiczenia praktyczne.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

25.10.2023 (Środa)

Zrozumiałość treści tekstowej:

  • wprowadzenie do Zasady 3 – Zrozumiałość,
  • ustawienia języka dla dokumentu oraz dla części dokumentu,
  • badanie poziomu czytelności z wykorzystaniem aplikacji Logios i Jasnopis.

Dostępna komunikacja w dokumentach cyfrowych:

  • omówienie zasad standardu ISO Plain Language,
  • poprawny styl, rejestr, gramatyka,
  • sposoby zwiększenia czytelności i zrozumiałości dokumentów w oparciu o cztery zasady:
   • treści dokumentu zgodne z potrzebami odbiorcy (relevant),
   • treści dokumentu są łatwe do znalezienie przez czytelnika (findable),
   • treści dokumentu są zrozumiałe (understandable),
   • treści dokumentu są użyteczne (usable).

Ćwiczenia praktyczne w oparciu o wymogi standardu języka prostego.

Badanie poziomu dostępności dokumentów z wykorzystaniem narzędzia „Ułatwienia dostępu” (wbudowane w pakiecie MsOffice).

Wprowadzenie do technik standardu WCAG odnoszących się do dokumentów w formacie PDF.

Konwersja dokumentów do formatu PDF:

  • omówienie metadanych dokumentu cyfrowego (tytuł, autor, słowa kluczowe, język),
  • ustawienia tytułu.

Walidacja automatyczna dokumentów w formacie PDF:

  • wprowadzenie do podstawowych znaczników w dokumentach cyfrowych,
  • zwrócenie uwagi na zastosowanie znaczników,
  • wykorzystanie narzędzi do walidacji dokumentów w formacie PDF.

Zakończenie szkolenia w formie testu podsumowującego omawiane zagadnienia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 5 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 1599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-10-2023)
 • 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • obiad
 • serwis kawowy
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Praktyczne warsztaty z dostępności i czytelnej komunikacji w dokumentach cyfrowych – wytyczne WCAG oraz standard języka prostego

Warszawa, 24.10.2023 - 25.10.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi