Termin szkolenia gwarantowany
27.11.2023

Poniedzialek

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wprowadzenie do potrzeb odbiorców treści na portalach społecznościowych. Zapoznanie z wymogami prawnymi, wprowadzenie do wymogów standardu dostępności WCAG. Dobre praktyki w przygotowaniu czytelnej i zrozumiałej treści postów. Dostępne elementy multimedialne m.in. plakaty, elementy interaktywne, infografiki. Zapoznanie ze strategią tworzenia tekstu alternatywnego do elementów nietekstowych.

Uwaga! ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia!

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do pracowników działów promocji, rzeczników prasowych, koordynatorów dostępności oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
dr Izabela Mrochen

Współautorka tłumaczenia i redakcji polskiej wersji WCAG 2.1 w roku 2020. Autorka licznych artykułów i uczestnik projektów z zakresu dostępności cyfrowej od 2012 roku.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.11.2023 (Poniedzialek)

Odbiorcy treści cyfrowych – bariery w dostępie do informacji:

  • grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku),
  • grupy osób o specjalnych potrzebach,
  • wprowadzenie najważniejszych zagadnień dotyczących wad i dysfunkcji mających szczególny wpływ na sposób odbioru treści zamieszczanych w portalach społecznościowych.

Wymagania standardu (normy unijnej) EN 301 549 oraz EN 17161 z 2019 roku.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 04.04.2019 r.:

  • wersja alternatywna w materiałach cyfrowych (skarga na brak dostępności cyfrowej) (art.6 Ustawy),
  • nowelizacja ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 09.03.2023 r. m.in. wymagania dla nagrania dla mediów nadawanych na żywo.

Wymagania standardu WCAG w odniesieniu do materiałów multimedialnych.

Zasada nr 1 – Postrzegalność:

  • dostępność elementów multimedialnych zgodnie z wytyczną 1.2 Multimedia (napisy otwarte i napisy zamknięte, transkrypcja, deskrypcja, audiodeskrypcja),
  • dodawanie napisów na YouTube (przykłady i zasady poprawnego dzielenia napisów),
  • dodawanie tekstu alternatywnego na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) a atrybut <alt> w warstwie semantycznej kodu,
  • elementy interaktywne na portalu LinkedIn,
  • dodawanie tłumacza języka migowego do elementów multimedialnych,
  • dobre praktyki w projektowaniu elementów multimedialnych w formie plakatów, infografiki,
  • poprawna typografia (dobór wielkości i kroju czcionki, kerning, ligatura),
  • poprawny współczynnik kontrastu.

Zasada nr 2 – Funkcjonalność:

  • warstwa widzialna i ukryta (technologie wspomagające a użytkownicy słabowidzący, niedowidzący, niewidomi i głuchoniewidomi).

Dostępność treści umieszczanych na portalach społecznościowych:

  • dodawanie tekstu alternatywnego (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter),
  • dodawanie alternatywy tekstowej (Art.6 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r.).

Emoji i hashtagi – dobre i złe praktyki:

  • zasady stosowania emoji,
  • emoji, emotikony i kodowanie Unicode,
  • zasady dodawania hashtaga (CamelCase).

Zrozumiałość treści tekstowej:

  • wprowadzenie do Zasady nr 3 – Zrozumiałość,
  • zasady tekstu zrozumiałego,
  • narzędzia Logios i Jasnopis.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-11-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-11-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte