Termin szkolenia gwarantowany
03.04.2023

Poniedzialek

Łódź/Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i procedurami wskazanymi w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w korelacji z ustawą o finansach publicznych.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, głównych księgowych, kierowników działów merytorycznych i finansowo-księgowych, członków komisji przetargowych i pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

03.04.2023 (Poniedzialek)

Podstawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

  • Co to jest dyscyplina finansów publicznych?
  • kto i kiedy ponosi odpowiedzialność czyli podmiotowy zakres ustawy NDFP.
  • Za co odpowiada kierownik jednostki?
  • Za co odpowiada główny księgowy?
  • Za co odpowiadają pozostali pracownicy?
  • czas popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.
  • najważniejsze zasady ponoszenia odpowiedzialności.

Zakres przedmiotowy ustawy NDFP czyli katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych:

  • omówienie na przykładach głównych obszarów naruszeń dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności w zakresie:
   • należności i dochodów,
   • planowania i realizacji wydatków,
   • zaciągania zobowiązań,
   • rozliczania środków unijnych,
   • zamówień publicznych na każdym etapie postępowania,
   • wstępnej kontroli finansowej,
   • sprawozdawczości,
   • inwentaryzacji,
   • audytu wewnętrznego,
   • kontroli zarządczej.
  • od jakiej kwoty mamy do czynienia z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

Skutki naruszenia i karalność:

  • Jakie są kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  • Stopnie szkodliwości dla finansów publicznych i ich powiązanie z karami.
  • Zasady wyłączające i łagodzące odpowiedzialność?
  • Przedawnienie oraz zatarcie ukarania.

Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

  • zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – kto i jak je składa,
  • organy orzekając o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • strony w postępowaniu czyli Obwiniony i Rzecznik Dyscypliny Finansów publicznych.

Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych:

  • kluczowa rola powierzenia obowiązków i udzielania upoważnień.
  • rola kontroli zarządczej w zapobieganiu naruszeniom dyscypliny finansów publicznych.
  • przykładowe check – listy dla kadry zarządzającej, minimalizujące ryzyko naruszeń.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Focus***
ul. Łąkowa 23/25
90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-03-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-03-2023)
 • 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • obiad
 • serwis kawowy
 • parking
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Łódź/Online, 03.04.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi