22.05.2023

Poniedzialek

Łódź/Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w dziedzinie zamówień publicznych, ze szczególnym podkreśleniem roli Kierownika Zamawiającego jako odpowiedzialnego za całość gospodarki finansowej i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

string(6) "hybrid"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Hybrydowe

Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, członków komisji przetargowych, pracowników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, kontrolerów wewnętrznych i audytorów.

Prowadzący
Małgorzata Dębczyńska-Zachacz

Praktyk z zakresu finansów i zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w działach finansowo-księgowych i zamówień publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
03.04.2023 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Łódź/Online Małgorzata Dębczyńska-Zachacz Termin szkolenia gwarantowany
05.06.2023 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Łódź/Online Małgorzata Dębczyńska-Zachacz Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

22.05.2023 (Poniedzialek)

Podstawy prawne i pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czyli kto i kiedy może ponieść odpowiedzialność; omówienie na bazie orzecznictwa:

  • kierownik zamawiającego – jego zadania i odpowiedzialność,
  • komisja przetargowa – jej zadania i odpowiedzialność,
  • odpowiedzialność pracowników,
  • rola powierzenia obowiązków i upoważnień – przykłady.

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności, czyli katalog naruszeń związanych z zamówieniami publicznymi; omówienie na bazie orzecznictwa:

  • naruszenia związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • naruszenia związane z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • naruszenia związane z realizacją zamówienia publicznego,
  • istotna rola ogłoszeń stosowanych w zamówieniach publicznych w aspekcie odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Skutki naruszenia i kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasady odpowiedzialności i wyłączenia.

Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – od zawiadomienia do ukarania.

Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych. Właściwy nadzór i skuteczna kontrola zarządcza w zakresie zamówień publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Hotel Focus***
ul. Łąkowa 23/25
90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-05-2023)
 • 749 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-05-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • certyfikat (wer. papierowa)
 • materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
 • długopis
 • serwis kawowy
 • obiad
 • parking
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

Łódź/Online, 22.05.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi